Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. PK

Cracow University of Technology

Department of Automatic Control and Information Technology

Institute of Thermal Power Engineering

Instytut Architektury Krajobrazu. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska. Katedra Systemów Transportowych

SKNKŻ Conkret

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych PK Conkret

Wydaw. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

ZRMiRZ PK
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 961
poprzednie
23456789101112 ... 49
następne

Bobek, Wojciech
Weteranizacja drzew cennych w Alei Waszyngtona w Krakowie jako metoda synergicznej ochrony wartości ekologicznych i kulturowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Radek, Norbert; Pasieczyński, Łukasz; Pietraszek, Jacek
Mechanical properties of anti-graffiti coating systems for rail vehicles
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ciszkiewicz, Adam
Podstawy komputerowego modelowania układów biomechanicznych
Typ: książka
Data wydania: 2021
Ozimek, Agnieszka
„Wariaci rządzą domem wariatów” – o nauczaniu technologii cyfrowych w architekturze krajobrazu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Forum architektury krajobrazu : praktyka zawodowa, badania naukowe, dydaktyka
Typ: książka
Redaktor: Ozimek, Agnieszka, Sykta, Izabela
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Butelski, Kazimierz Leonard
O niedoskonałości w Architekturze. Chile i Liban
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
Bućko, Stefan; Jodłowski, Henryk; Milewski, Grzegorz
Wybrane zagadnienia mechaniki pękania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Milewski, Grzegorz
Podstawy reologii w mechanice konstrukcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Malinowska-Petelenz, Beata; Skaza, Maciej; Twardowski, Mariusz
Venezia. Potenzialità
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Redaktor: Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Bąk, Joanna
Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie środowiskowe
Typ: książka
Data wydania: 2021

Wybrane zagadnienia analizy schematów zniszczenia materiałów i konstrukcji
Typ: książka
Redaktor: Bućko, Stefan, Chojnacka-Brożek, Agnieszka, Milewski, Grzegorz
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021

Challenges for the market of production, operation and maintenance of rail vehicles : monograph
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Flaga, Andrzej; Szarata, Andrzej; Flaga, Łukasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Kiesiewicz, Bartosz; Krajewski, Piotr; Pistol, Aleksander
Sprawozdanie i wnioski z konferencji: Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Flaga, Andrzej; Flaga, Łukasz; Pistol, Aleksander
Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej i jego możliwości badawcze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Krajewski, Piotr; Pistol, Aleksander; Flaga, Łukasz; Flaga, Andrzej
Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery – efektywność różnych typów kominów wentylacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pistol, Aleksander; Krajewski, Piotr; Flaga, Łukasz; Flaga, Andrzej
Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery – konfiguracja koncentryczna wież wentylacyjnych z centralnym kominem wentylacyjnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Flaga, Łukasz; Pistol, Aleksander; Krajewski, Piotr; Flaga, Andrzej
Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery – wieże wentylacyjne w konfiguracji liniowej na terenie o określonej chropowatości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Flaga, Andrzej
Działanie dynamiczne na warstwę przyziemną powietrza jako efektywna metoda poprawy przewietrzania i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych
Typ: książka
Redaktor: Flaga, Andrzej, Flaga, Łukasz
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Pazdanowski, Michał
Wybrane aspekty niektórych zastosowań Uogólnionej Metody Różnic Skończonych w analizie naprężeń resztkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
23456789101112 ... 49
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/