Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka UWM
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  
przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Koroński, Jan
Irena Łojczyk-Królikiewicz (1922-2019) in the context of Jacek Szarski's (1921-1980) Cracow School of Differential Inequalities
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Homiński, Bartłomiej
Od świątyni po targowisko – o różnorodności (w) przestrzeni biblioteki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Juszczyk, M.; Zima, K.
Kalkulacja cen jednostkowych elementów budynków w przykładach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/