Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych


Wariant nazwy wydawcy Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 5

Godyń, Izabela; Grela, Agnieszka; Jarząbek, Adam
Przegląd metod i sposobów wyznaczania obszarów ochronnych dla zbiorników wodnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ściężor, Tomasz
Wpływ jasności nocnego nieba na wartości wskaźników jakości wody w Zbiorniku Dobczyckim
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka ; Bońdos, Natalia
Tworzywa sztuczne w odpadach komunalnych – recykling materiałowy, czy odzysk energii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Generowicz, Agnieszka
Zmiany charakterystyk odpadów komunalnych w wyniku wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej; Żaba, Tadeusz
Mapa ryzyka utraty bezpieczeństwa kanalizacji deszczowej. Działania prewencyjne na przykładzie miasta Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/