Wydawnictwo Naukowe TYGIEL


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe TYGIEL
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 31
poprzednie
12

Kurzydym, Izabela; Czekaj, Izabela
Projektowanie katalizatorów bimetalicznych Cu-Zn na zeolicie FAU do procesu deNOx SCR za pomocą modelowania molekularnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gruchała, Alicja
Fotochemiczne otrzymywanie powłok polimerowych opartych na monoterpenach, jako monomerach pochodzenia naturalnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Skrzypek, Anna; Szymaszek, Patryk
Badania przydatności nowych sond fluorescencyjnych do analizy kinetyki on-line oraz in-situ procesów fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szymaszek, Patryk
Zastosowanie molekularnych sond fluorescencyjnych do monitorowania kinetyki otrzymywania hydrożelowych superabsorbentów polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dymek, Michał; Sikora, Elżbieta
Ekstrakty roślinne bogate w saponiny jako surowce produktów kosmetycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Głaz, Monika; Łagan, Sylwia
Ocena zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej krolitowej protezy ocznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stefańska, Anna; Łach, Michał; Mikuła, Janusz
Geopolimery jako przykład możliwości zagospodarowania odpadów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gruca, Arkadiusz; Dulian, Piotr; Jaglarz, Janusz; Greczek-Stachura, Magdalena
Wpływ fotoaktywnych, związanych z powierzchnią, nanocząstek ZnO na wybrane szczepy bakterii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Król, Paweł; Gallina, Alberto; Bazior, Grzegorz
Metody zarządzania handlem energią elektryczną na rynku międzynarodowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Król, Paweł; Bazior, Grzegorz; Nowakowski, Kamil
Zastosowanie blockchain w dynamicznej dystrybucji elektryczności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bogdanowska, Monika
Interdyscyplinarny Słownik Wielojęzyczny on-line – możliwości i ograniczenia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
12© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/