prof.dr hab.inż.arch. Mateusz Gyurkovich

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich [A-9]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (109)

Publikacje współtworzone (2)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Publons
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 3


Suchoń, Filip
Rola zapomnianej struktury pofortyfikacyjnej w kształtowaniu przestrzennego rozwoju miasta : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Poklewski-Koziełł, Damian
W kierunku miasta bez samochodów : przestrzenie dla pieszych w wybranych zespołach urbanistycznych w Europie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Tota, Paulina
Multisensoryczne przestrzenie publiczne. Zasady tworzenia multisensorycznych otwartych stref nauki i rekreacji : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/