Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tota, Paulina

Multisensoryczne przestrzenie publiczne. Zasady tworzenia multisensorycznych otwartych stref nauki i rekreacji : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
Tytuł równoległy [Multisensory public spaces. The principles of multisensory educational and recreational spaces creation]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2018
Język polski
Liczba stron [2], 326
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 253-272
Bibliografia (liczba pozycji) 355
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Multisensoryczne przestrzenie publiczne. Zasady tworzenia multisensorycznych otwartych stref nauki i rekreacji : praca doktorska = [Multisensory public spaces. The principles of multisensory educational ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe projektowanie uniwersalne, dostępność, place zabaw, przestrzenie publiczne

universal design, accessibility, playgrounds, public spaces
Abstrakt
Dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących podstawowym problemem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju. Współczesna tyflopedagogika w większości realizuje ogólnorozwojowy program przystosowania ... więcej

For children and youth with visual impairments, the basic problem is to ensure comprehensive development. Contemporary tyflopedagogy, in the majority, implements a general development program for adapting ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/