Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Suchoń, Filip

Rola zapomnianej struktury pofortyfikacyjnej w kształtowaniu przestrzennego rozwoju miasta : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
Tytuł równoległy [The role of a forgotten post-fortress structure in shaping the spatial development of the city]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2018
Język polski
Liczba stron 192
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 164-192
Bibliografia (liczba pozycji) 307
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Rola zapomnianej struktury pofortyfikacyjnej w kształtowaniu przestrzennego rozwoju miasta : praca doktorska = [The role of a forgotten post-fortress structure in shaping the spatial development of the ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe twierdza Kraków, urbanistyczne struktury hybrydowe, miasto – twierdza, fortyfikacje w przestrzeni miasta

Krakow fortress, urban hybrid structures, city fortress, fortifications in the city space
Abstrakt
Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest zbadanie roli fortyfikacji rdzenia w procesie kształtowania rozwoju przestrzennego miast w XX wieku, wykorzystanie wniosków do upowszechnienia dobrej praktyki ... więcej

The aim of this doctoral thesis is to examine the role of fortress core in the process of shaping spatial development of cities in the twentieth century, to disseminate good practice — when formulating ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/