Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Środowisko
Czasopismo Techniczne. Inżynieria Środowiska
Czasopismo Techniczne. Ś, Środowisko
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6336
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Środ. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 391
poprzednie
1234567891011 ... 20
następne

Gądek, Wiesław
Wyznaczanie wezbrań hipotetycznych metodą Politechniki Warszawskiej i metodą Politechniki Krakowskiej w zlewniach kontrolowanych - część I - opis metod
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Gądek, Wiesław
Wyznaczanie wezbrań hipotetycznych metodą Politechniki Warszawskiej i metodą Politechniki Krakowskiej w zlewniach kontrolowanych - część II - ocena metod
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Pasierb, Bernadetta
Metoda tomografii elektrooporowej w rozpoznawaniu geologicznym podłoża i obiektów antropogenicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Generowicz, Agnieszka
Wpływ warunków meteorologicznych i terenowych na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ze składowisk odpadów komunalnych w powietrzu atmosferycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Bzymek, Bernardetta; Jarosińska, Elżbieta
Wpływ uszczelnienia powierzchni zlewni na odpływ wód deszczowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Kowarska, Beata; Baron, Jerzy; Kandefer, Stanisław; Żukowski, Witold
Oczyszczanie zużytego sorbentu bentonitowego w procesie spalania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Generowicz, Agnieszka
Odpady promieniotwórcze, formy składowania, systemy barier zabezpieczających środowisko
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Porzuczek, Jan
Identyfikacja modelu dynamiki paleniska fluidalnego małej mocy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Chmielowski, Wojciech Z.
Optimisation model for water distribution from s system of combined retention reservoirs in the case of free optimisation time
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Budzikowski, Andrzej
Powstrzymanie procesu destrukcji uszkodzonego muru oporowego na aktywnym osuwisku z użyciem polimerowych złączy podatnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Kwiecień, Arkadiusz; Latus, Paweł; Zając, Bogusław
Próba budowy modelu reologicznego dla polimeru PM i analiza dokładności tego modelu na podstawie badań doświadczalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Gaszyński, Jan; Pabian, Zbigniew
Badania modelowe udarowego zagęszczania gruntu spoistego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6336
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Grodecki, Michał
Wpływ hydrogramu fali powodziowej na zachowanie się wałów przeciwpowodziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał
Analiza stateczności murów bulwarowych Wisły w warunkach rozmycia dna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6336
Chmielowski, Wojciech Z.; Nering, Konrad
System telemetryczny wybranych wielkości hydrometeorologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6336
Teresa Zych
Trwałość współczesnego betonu w ujęciu norm europejskich
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2011
Marian Gwóźdź; Krzysztof Kuchta
Zarządzanie niezwodnością obiektów kubaturowych wg normy PN-EN 1990
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2011
Jagoda, Agnieszka; Żukowski, Witold; Dąbrowska, Barbara
Kofeina w rzekach Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Chmielowski, Wojciech Z.; Uryga, Renata
Sterowanie systemem zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem przerzutów międzyzbiornikowych przy określonych warunkach na trajektoriach stanów. Część I
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2011
Jurczakiewicz, Stanisław; Karczmarczyk, Stanisław
Zabezpieczanie historycznych sklepień z zasypem gruzowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2011

poprzednie
1234567891011 ... 20
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/