Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Środowisko
Czasopismo Techniczne. Inżynieria Środowiska
Czasopismo Techniczne. Ś, Środowisko
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6336
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Środ. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 391
poprzednie
12345678910 ... 20
następne

Szczepanek, Robert
Quantum GIS - wolny i otwarty system informacji geograficznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Szuba, Katarzyna
Przemiany stosunków wodnych w zlewni i dolinie Dunajca w kontekście poszukiwania środków ograniczenia zagrożenia powodziowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Rajpold, Tomasz; Szuba, Katarzyna
Wstępna ocena wpływu retencji polderowej poniżej Czchowa na wzrost przepustowości koryta wielkiej wody Dunajca
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Bielski, Andrzej
Zbiorniki uśredniające i retencyjno-uśredniające w układach technologicznych inżynierii środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Kędra, Mariola
Nieliniowa analiza dynamiki potoku Poniczanka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Jamróz, Agnieszka; Generowicz, Agnieszka
Tendencje zmian nagromadzenia odpadów komunalnych na przykładzie małego miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Iwanejko, Ryszarda; Bajer, Jarosław
Teoretyczne podstawy prognozowania uszkadzalności sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Pasierb, Bernadetta
Techniki pomiarowe metody elektrooporowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Toś, Cezary; Mirek, Grzegorz
Zastosowanie popularnego zestawu fotograficznego w monitoringu osuwisk metodą fotogrametrii naziemnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Toś, Cezary
Geodezyjne metody inwentaryzacji wałów przeciwpowodziowych na przykładzie Bulwarów Wiślanych w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Ściężor, Tomasz; Kubala, Marek
Wpływ chmur niskich i wysokich na bliskie i dalekie zanieczyszczenie świetlne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Bielak, Sebastian R.; Baran, Krystyna; Kulig, Natalia; Ścieńska, Edyta
Zastosowanie metody River Habitat Survey w ocenie i klasyfikacji stanu hydromorfologicznego rzek i potoków południowej Polski, zgodnej z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Gądek, Wiesław; Banach, Włodzimierz; Fiołka, Izabella
Zastosowanie modelu geomorfologicznego do wyznaczania wezbrań hipotetycznych w zlewniach niekontrolowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Iwanejko, Ryszarda; Bajer, Jarosław
Zastosowanie matematycznych modeli prognozowania uszkadzalności sieci wodociągowej na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Bielak, Sebastian R.; Borek, Karolina; Pijar, Katarzyna; Staszkiewicz, Karolina
Zastosowanie makrofitów w ocenie i klasyfikacji stanu ekologicznego wyżynnych rzek i potoków południowej Polski, zgodnej z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Godyń, Izabela
Analiza wykorzystania zasobów wodnych województwa śląskiego z zastosowaniem modelowania input-output
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Jarosińska, Elżbieta; Kręgiel, Barbara; Jankiewicz, Mirosław; Kozłowski, Patryk
Wpływ dokładności odwzorowania sieci rzecznej na symulowany modelem GEOM hydrogram odpływu na przykładzie zlewni karpackich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka
Object-oriented modelling of municipal waste management systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Banach, Włodzimierz
Wpływ zastosowania rastrowej mapy CORINE Land Cover na średnią wartość parametru CN modelu SCS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy; Generowicz, Agnieszka
Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru technologii w małych oczyszczalniach ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5

poprzednie
12345678910 ... 20
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/