Chemical and Process Engineering


Wariant tytułu Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Wydawca Polish Academy of Sciences. Committee of Chemical and Process Engineering

De Gruyter
ISSN 0208-6425
e-ISSN 2300-1925
Skrót Chem. Process Eng-inz.
Impact Factor dla czasopisma 0.394 (od 2012)
0.467 (od 2013)
0.653 (od 2014)
0.5 (od 2015)
0.971 (od 2016)
0.892 (od 2017)
0.759 (od 2018)
0.663 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.2478/cpe
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 130
poprzednie
1234567
następne

Tabiś, Bolesław; Grzywacz, Robert
Dynamika ilościowa układu sprzężonych reaktorów fluidyzacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1993
Kamieński, Jerzy
Warunki dyspergowania gazu w cieczy mieszadłami tarczowymi z łopatkami dzielonymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1993
Kamieński, Jerzy
Mieszanie układu dwufazowego ciecz-gaz w aparacie z dwoma mieszadłami turbinowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1993
ISSN: 0208-6425
Matras, Zbigniew
Turbulentny przepływ czysto lepkich, nienewtonowskich roztworów polimerów i rozwodnionych farb emulsyjnych w rurach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1992
Tabiś, Bolesław; Żukowski, Witold
Dynamika pól temperatury fluidyzacyjnych wymienników ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1992
Ciesielczyk, Ewa; Gawdzik, Andrzej
Nieizotermiczny, dwufazowy model reaktora fluidyzacyjnego procesu zgazowania węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy
Heterogeniczne reakcje autokatalityczne z towarzyszącym im wewnętrznym transportem masy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy
Heterogeniczne reakcje autokatalityczne z towarzyszącym im zewnętrznym transportem masy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1992
Tabiś, Bolesław; Żukowski, Witold
Hydrodynamika trójfazowego złoża fluidalnego zraszanego olejem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1992
Ciesielczyk, Włodzimierz
Wnikanie masy w pierwszym okresie suszenia fluidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy; Wojciechowski, Bronisław Witold
Wpływ dyfuzji wewnętrznej na przebieg reakcji katalitycznych w reaktorze fluidyzacyjnym z dezaktywującym się katalizatorem : dyfuzja wewnętrzna ma wpływ wyłącznie na reakcje katalityczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy; Wojciechowski, Bronisław Witold
Wpływ dyfuzji wewnętrznej na przebieg reakcji katalitycznych w reaktorze rurowym z dezaktywującym się katalizatorem : dyfuzja wewnętrzna ma wpływ na reakcje katalityczne oraz na przebieg dezaktywacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy
Wieloskładnikowy transport masy w ziarnie katalizatora miedziowego syntezy metanolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1992
Michalska, Barbara; Tal-Figiel, Barbara; Żądło, Jan
Analiza kinetyki przenoszenia masy w procesie adsorpcji fluidalnej ciągłej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1992
Ciesielczyk, Włodzimierz; Mrowiec, Mieczysław
Minimalizacja badań doświadczalnych procesu suszenia fluidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1991
Grzesik, M.; Skrzypek, J.; Wojciechowski, B. W.; Worsztynowicz, A.
Wpływ dyfuzji wewnętrznej na przebieg reakcji katalitycznych w reaktorze rurowym z dezaktywujacym się katalizatorem: dyfuzja wewnętrzna oddziałuje wyłącznie na reakcje katalityczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1991
Dyląg, Michał; Talaga, Jan
Hydrodynamika mechanicznego mieszania układu trójfazowego ciecz-gaz-ciało stałe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1991
Dyląg, Michał; Talaga, Jan
Warunki powstawania trójfazowego układu rozproszonego ciecz-gaz-ciało stałe w mieszalniku mechanicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1991
Tabiś, Bolesław
Proces kontaktowy w reaktorze fluidyzacyjnym w świetle modelu Kato-Wena
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1991
Gryglaszewski, Piotr; Zalewski, Wojciech
Grawitacyjny spływ cieczy po rurach poziomych przy przeciwprądowym przepływie gazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1989
ISSN: 0208-6425

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/