Chemical and Process Engineering


Wariant tytułu Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Wydawca Polish Academy of Sciences. Committee of Chemical and Process Engineering

De Gruyter
ISSN 0208-6425
e-ISSN 2300-1925
Skrót Chem. Process Eng-inz.
Impact Factor dla czasopisma 0.394 (od 2012)
0.467 (od 2013)
0.653 (od 2014)
0.5 (od 2015)
0.971 (od 2016)
0.892 (od 2017)
0.759 (od 2018)
0.663 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.2478/cpe
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 130
poprzednie
1234567
następne

Matras, Z.; Malec, W.
Flow of purely viscous non-newtonian fluids in curved pipes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Grzywacz, R.
Analiza stanów stacjonarnych reaktora biochemicznego typu air-lift dla różnych struktur hydrodynamicznych przepływu mediów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Magiera, J.; Pabiś, A.
Temperature stratification in storage tank of hot water with periodic make up of its losses with cold water
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Komorowicz, T.; Magiera, J.
Analysis of results of investigations and operational estimation of ring-structured leaf packing (PSL)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Talaga, J.
Measurements of turbulent-flow parameters in a stirred mixer
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Mieszkowski, A.
Researches on cyclone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Ciesielczyk, W.
Mathematical model of batch fluidized bed drying kinetics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Niezgoda-Żelasko, B.; Zalewski, W.
The methods of calculation of the ground coupled heat exchangers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Krawczyk, J.; Maszek, L.; Mieszkowski, A.; Roszak, Z.
Analysis of the toroidal jet mill operation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Kupiec, K.; Zieliński, Ł.
The influence of axial dispersion on breakthrough curves for adsorption systems with nonlinear equilibrium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Berezowski, M.; Jacobsen, E. W.; Grzywacz, R.
Increased performance through autonomous oscillations in tubular reactors with recycle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Poniewierski, M.; Środulska-Krawczyk, M.
Influence of surface structures on heat transfer in apparatus with thin film flow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Gosiewski, Krzysztof; Moszczyński, Marek; Bartmann, Ulrich; Berezowski, Marek
Uproszczony model dyfuzji wewnętrznej w katalitycznej konwersji metanu do gazu syntezowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1999
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burghardt, Andrzej; Berezowski, Marek; Jacobsen, Elling W.
Approximate characteristics of a moving temperature front in a fixed-bed catalytic reactor based on a heterogeneous reactor model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1999
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tabiś, Bolesław
Rola kryjówek mikrobiologicznych w dynamice bioreaktora zbiornikowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1999
ISSN: 2300-1925
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, Marek; Ptaszek, Paweł; Grzywacz, Robert; Żukowski, Witold
Analiza teoretyczna zjawisk statycznych i dynamicznych występujących w systemach opartych na kaskadzie reaktorów zbiornikowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1999
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tabiś, Bolesław
Dynamika nieliniowa bioreaktora zbiornikowego dla procesu w układzie drapieżnik–ofiara. Zdolność produkcyjna reaktora nieregulowanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1998
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, Marek; Jacobsen, Elling W.
Chaos w reaktorze rurowym z recyrkulacją. Wpływ temperatury czynnika chłodzącego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1998
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burghardt, Andrzej; Berezowski, Marek
General analysis of the dynamics of processes occuring in a porous catalyst pellet
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1997
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tabiś, Bolesław; Żukowski, Witold
Autotermiczność i krotność stanów ustalonych węzła rozdzielnego zgazowania węgla w złożach fluidalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1997
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/