Chemical and Process Engineering


Wariant tytułu Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Wydawca Polish Academy of Sciences. Committee of Chemical and Process Engineering

De Gruyter
ISSN 0208-6425
e-ISSN 2300-1925
Skrót Chem. Process Eng-inz.
Impact Factor dla czasopisma 0.394 (od 2012)
0.467 (od 2013)
0.653 (od 2014)
0.5 (od 2015)
0.971 (od 2016)
0.892 (od 2017)
0.759 (od 2018)
0.663 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.2478/cpe
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 130
poprzednie
1234567
następne

Krawczyk, Janusz; Rosiński, Jerzy
Możliwości zmniejszenia zużycia wody w procesie odpylania mokrego : Część 1, inercyjny odpylacz przewałowy o działaniu okresowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1997
Krawczyk, Janusz; Rosiński, Jerzy
Możliwości zmniejszenia zużycia wody w procesie odpylania mokrego : część 2, graniczny stopień recyrkulacji wody w odpylaczach przewałowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1997
Berezowski, Marek
Separacja stanów stacjonarnych adiabatycznego homogenicznego reaktora zbiornikowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1996
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mieszkowski, Andrzej; Dyląg, Michał
Untersuchungen des zyklones mit inneren einbauelementen
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1995
ISSN: 0208-6425
Zalewski, Wojciech; Gryglaszewski, Piotr Antoni
Pole powierzchni międzyfazowej ciecz-gaz podczas grawitacyjnego spływu cieczy po rurach poziomych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1995
ISSN: 0208-6425
Laszuk, Andrzej
Badania hydrodynamiki przeciwprądowej fluidyzacji trójfazowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1995
Mieszkowski, Andrzej; Talaga, Jan; Maszek, Ludwik
Badania dyszy zasilającej reaktory do spalania odpadów ciekłych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1995
Żukowski, Witold; Tabiś, Bolesław
Efekty hydrodynamiczne i kinetyczne procesów nierównomolowych w izotermicznych złożach fluidalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1994
Kupiec, Krzysztof; Georgiou, Andreas
Efekty termiczne adsorpcji adiabatycznej w złożu stacjonarnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1994
Gryglaszewski, Piotr Antoni; Zalewski, Wojciech
Wpływ promienia krzywizny powierzchni spływu na długość fali powierzchniowej powstającej podczas grawitacyjnego spływu cieczy po poziomym cylindrze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1994
Tabiś, Bolesław
Analiza procesu syntezy metanolu w reaktorze fluidyzacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1994
Bębenek, Bartłomiej
Reologia roztworów kationowych środków powierzchniowo czynnych. Cz. 2, lepkosprężyste właściwości roztworów wodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1994
Bębenek, Bartłomiej
Reologia roztworów kationowych środków powierzchniowo-czynnych. Cz. 1, stan wywołany ścinaniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1994
Michnowska, Estera
Porównanie ważniejszych metod obliczania parametrów krytycznych i współczynnika acentrycznego węglowodorów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1994
Tabiś, Bolesław; Handzlik, Jarosław; Grzywacz, Robert
Badanie i modelowanie hydrodynamiki reaktora heterogenicznego gaz-ciecz typu barbotażowego z recyrkulacyjną rurą centralną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1994
Berezowski, Marek
Stabilność reaktora chemicznego z recyklem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1993
ISSN: 0208-6425
Tabiś, Bolesław
Parametric dependence in problems of chemical equilibrium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1993
Tabiś, Bolesław
Zależność parametryczna w zagadnieniach równowagi chemicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1993
Taler, Jan; Zima, Wiesław
Pomiar zmiennych w czasie współczynników wnikania ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1993
Styrylska, Teresa; Starostka, Wojciech; Litwin, Marek
Wyznaczanie średnich współczynników wnikania ciepła uogólnioną metodą Wilsona
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1993

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/