Chemical and Process Engineering


Wariant tytułu Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Wydawca Polish Academy of Sciences. Committee of Chemical and Process Engineering

De Gruyter
ISSN 0208-6425
e-ISSN 2300-1925
Skrót Chem. Process Eng-inz.
Impact Factor dla czasopisma 0.394 (od 2012)
0.467 (od 2013)
0.653 (od 2014)
0.5 (od 2015)
0.971 (od 2016)
0.892 (od 2017)
0.759 (od 2018)
0.663 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.2478/cpe
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 130
poprzednie
1234567
następne

Berezowski, Marek; Smuła, Joanna
Zależność wymiaru fraktalnego rozwiązań dynamicznych modelu rurowego reaktora chemicznego z recyrkulacją masy od parametrów układu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2004
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, Marek; Grabski, Artur
Dynamika heterogenicznych chemicznych reaktorów rurowych z cieplnym sprzężeniem zwrotnym realizowanym w zewnętrznym wymienniku rurowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2004
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niezgoda-Żelasko, Beata
Modelowanie przepływu zawiesiny lodowej w rurach prostych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2004
ISSN: 0208-6425
Mika, Ł.; Zalewski, W.
Współczynnik przejmowania ciepła podczas przepływu lodu zawiesinowego przez wężownice wymienniki ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2004
Magiera, Janusz; Juda, Tomasz
Badania sprawności kolektorów słonecznych w warunkach rzeczywistych = Investigations of efficiency of solar collectors in real circumstances
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2004
Osocha, Przemysław; Duda, Piotr; Węglowski, Bohdan
Wyznaczanie zmian temperatury i naprężeń w elementach grubościennych rurociągów pary
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2004
Magiera, Janusz; Kołtuniewicz, Andrzej; Komorowicz, Tadeusz
Wyznaczanie maksymalnych stężeń składnika olejowego oraz współczynników wnikania masy w retentacie w procesie ultrafiltracji okresowej odpadowych emulsji olejowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2004
Kupiec, Krzysztof; Rakoczy, Jan; Mirek, Rafał; Georgiou, Andreas; Zieliński, Łukasz
Wyznaczanie i analiza krzywych przebicia w adsorpcyjnym odwadnianiu etanolu na zeolitach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2003
Kupiec, K.; Rakoczy, J.; Mirek, R. et al.
Determination and analysis of experimental breakthrough curves for ethanol dehydration by vapour adsorption on zeolites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2003
Tabiś, Bolesław
Analiza teoretyczna i numeryczna procesu mikrobioloicznego w immobilizowanym biofilmie dla kinetyki wielosubstratowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2002
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grzywacz, Robert; Tabiś, Bolesław
Statyczna i dynamiczna struktura stanów stacjonarnych kaskady bioreaktorów dla procesu mikrobiologicznego z podwójnym poziomem troficznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2002
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, Marek
Złożona struktura stanów stacjonarnych układu równolegle połączonych reaktorów zbiornikowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2002
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tabiś, Bolesław; Gniadek, Leszek
Zagadnienie optymalnej produkcji metanolu w reaktorze fluidyzacyjnym z recyrkulacją
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2002
ISSN: 2300-1925
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burghardt, Andrzej; Berezowski, Marek
Approximate characteristics of a moving temperature front in an fixed-bed catalytic reactor. The case of vanishing thermal front propagation velocity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Litwin, M.; Zalewski, W.
Evaporative water coolers for copper mines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Krawczyk, J.; Kuzio, S.
Oxygen desorption from water in a column apparatus with packet packing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Ciesielczyk, W.
Application of nonlinear estimation to determine equations of desorption equilibrium curves
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Kamieński, J.; Niznik, J.
Power consumption in agitated gas-liquid system in the conditions of the interaction of flows inducted by rushton turbines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
Kamieński, Jerzy; Wójtowicz, Ryszard
Power consumption for mixing of liquid in a vibromixer
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kamieński, Jerzy; Wójtowicz, Ryszard
Drop size during dispersion of two immiscible liquids in a vibromixer
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/