Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 265
123456 ... 14
następne

Butelski, Kazimierz; Butelski, Stanisław
Problematyka ochrony konserwatorskiej w Polsce a projekty i realizacje współczesnych odeonów w parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej i parku Łazienkowskim w Warszawie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Furtak, Marcin; Chowaniec, Aleksandra
Parametry mikroklimatu w historycznych zespołach zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pikulski, Piotr; Marek, Anna
Zagrożone dziedzictwo – cyfrowa rekonstrukcja stanu kaplicy zamkowej Sieniawskich w ukraińskich Brzeżanach z drugiej połowy XIX wieku na podstawie analizy materiałów źródłowych oraz skaningu laserowego zachowanego obiektu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Franta, Anna; Jaszczyńska-Wolsztyńska, Dominika
Czynnik dramaturgiczny przestrzeni publicznej jako aspekt jej rewitalizacji – od prosceniczności po nocny urbanizm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Zagadnienie rewitalizacji budownictwa modernistycznego z lat 1955-1985 (wielkopłytowego) w świetle współczesnych uwarunkowań społecznych i klimatycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Putra, Wojciech; Bednarz, Łukasz; Bajno, Dariusz; Opałka, Piotr; Krupa, Michał; Mamedov, Alirza
Diagnosis, repair, strengthening and monitoring of a postindustrial heritage site: flyover of the Odra Cement Factory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Opałka, Piotr; Solisz, Iwona; Bednarz, Łukasz; Bajno, Dariusz; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Wilk, Kamila; Andrianos, Nikolaos
Adaptation of reinforced-concrete, postindustrial buildings in terms of thermal retrofitting on the example of a historical water tower
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Karczmarczyk, Stanisław; Przygodzki, Dominik
Podziemia kolegiaty w Wiślicy: eksperyment architektoniczno-inżynierski dla statycznego i przeciwwilgociowego zabezpieczenia unikalnych reliktów zabytkowych budowli sakralnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chernyshev, Denys; Ivashko, Yulia; Ivashko, Oleksandr; Dmytrenko, Andrii; Ciepłucha, Wojciech
From a mansion to a tenement house: the evolution and preservation of the historical development of Ukrainian cities from the late nineteenth and early twentieth centuries
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Marcinek, Roman; Myczkowski, Zbigniew
Ocalić wiatr. Potrzeba zmian w ochronie krajobrazu kulturowego Ciechocinka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Rizzi, Paola; Porębska, Anna; Rogulska, Aleksandra
Towards alternative strategies for the post-disaster recovery of cultural heritage sites: a case study of the Basilica of St. Benedict in Norcia, Italy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Malinowska-Petelenz, Beata; Suchoń, Filip
Szkic o ewolucji formy w polskiej architekturze sakralnej 1945-1965 na wybranych przykładach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ałykow, Krzysztof; Bednarz, Łukasz; Krupa, Michał; Zalisko, Marek; Jasieńko, Jerzy
Wpływ systemu dofinansowania prac budowlano-konserwatorskich oraz nieprzewidzianych czynników zewnętrznych na zagrożenia procesu inwestycyjnego w obiektach zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Quedlinburg – autentyczna tkanka historycznego miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bojęś-Białasik, Anna; Grochal, Aleksandra; Magrysiewicz-Dobrzańska, Katarzyna
Salvator Mundi Stanisława Samostrzelnika – o przypadkowym odkryciu polichromii i jej znaczeniu dla tożsamości Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Rewaloryzacja zajezdni tramwajowej a kształtowanie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy św. Wawrzyńca w Krakowie. Wybrane fragmenty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gyurkovich, Mateusz; Dudzic-Gyurkovich, Karolina; Matusik, Agnieszka
Opuszczone browary i destylarnie – adaptacja zabytkowych struktur i kontynuacja tkanki urbanistycznej jako element zrównoważonego rozwoju miast historycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Perspektywy nowoczesnej rewitalizacji miasta Golub-Dobrzyń w kontekście jego dziedzictwa historycznego, tkanki zabytkowej oraz walorów naturalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kobylarczyk, Justyna; Hryniewicz, Małgorzata; Krupa, Michał; Mamedov, Alirza; Marchwiński, Janusz
Place of cultural heritage in the contemporary image of Jarosław
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulig, Anna
Krakowskie collegium od "kolebki". O adaptowanych podziemiach Collegium Maius i ich średniowiecznych sklepieniach kolebkowych (piwnice u Szczepana Pęcherza)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

123456 ... 14
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/