Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW B (od 2010)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
13 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 176
123456 ... 9
następne

Bogdanowska, Monika
Pomnik historii – podróż po mapie pamięci
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Kuśnierz, Kazimierz; Jasieńko, Jerzy
Od redakcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Budziakowski, Mateusz
Rozwój przestrzenny Lipnicy Murowanej w czasach zaborów w świetle austriackich map wojskowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Łyziak-Dyga, Paulina
Adaptacje zabudowy fortecznej na przykładzie Sarzany
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sroczyńska, Jolanta
Wartości społeczne w ochronie zabytków – jak nauczać ludzi ich wyróżniania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Paprzyca, Krystyna
Architektura inkaska a natura – Machu Picchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czechowicz, Jacek
Średniowieczne odniesienia w architekturze krakowskich kościołów z początku XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Bojęś-Białasik, Anna
Piece hypokaustyczne w klasztorach Małopolski. Zarys rozwoju techniki ogrzewnictwa i najstarsze odkryte systemy ogrzewania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Furtak, Marcin; Kobylarczyk, Justyna; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Beton w adaptacjach i rozbudowach obiektów zabytkowych (na wybranych przykładach z Porto)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gyurkovich, Mateusz
Wybrane przykłady transformacji zespołów poprzemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Figurska-Dudek, Joanna; Malczewska, Joanna
Dziedzictwo architektoniczne (ratusz oraz pałac) miasta Dukla na Podkarpaciu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Stala, Klaudia
Na straży tożsamości i dziedzictwa narodowego. Archeolodzy w służbie II Rzeczypospolitej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Wikłacz, Zbigniew
Wilgoć w budynkach zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Pikulski, Piotr
W poszukiwaniu architektonicznego stylu Jana III Sobieskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Przygodzki, Dominik
Od stanowiska archeologicznego do rezerwatu archeologicznego i parku archeologicznego, czyli muzealizacja archeologiczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Kuśnierz, Kazimierz
Rynki wybranych miast nowożytnych w Małopolsce – cz. 1 (ośrodki gospodarcze)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Powroty do przeszłości w centrach miast historycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Gyurkovich, Jacek
Współczesne interpretacje klimatu miejsca
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Matusik, Agnieszka
Tożsamość stoczni – nowe obiekty kultury w poprzemysłowym krajobrazie Gdańska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Myczkowski, Zbigniew
Krajobraz kulturowy – fenomen integracji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13

123456 ... 9
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/