Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW B (od 2010)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
13 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 189
123456 ... 10
następne

Orlenko, Mykola; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Kobylarczyk, Justyna; Ivashko, Yulia
The influence of ideology on the preservation, restoration and reconstruction of temples in the urban structure of post-totalitarian states
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Kadłuczka, Andrzej
Przeszłość dla przyszłości: tysiącletnia Wiślica i jej materialne i niematerialne dziedzictwo. Pomnik historii jako forma opieki RP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stala, Klaudia
Współczesne aspekty projektowania osłon w rezerwatach archeologiczno-architektonicznych. Z zagadnień ochrony i ekspozycji dziedzictwa archeologicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuśnierz-Krupa, Dominika
"Idea wiecznie żywa" – Piotr Napierała (1957–2019)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Drożdż-Szczybura, Małgorzata; Korzeniowska, Agata
Problemy rozwoju "żywego skansenu" na przykładzie wsi Osturnia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Środulska-Wielgus, Jadwiga; Wielgus, Krzysztof
Zieleń forteczna Twierdzy Kraków. Geneza, funkcje, formy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga
Bastion III „Kleparz”. Najczytelniejszy zabytek dawnej Twierdzy Kraków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Przygodzki, Dominik
Najnowsze tendencje w kształtowaniu ekspozycji archeologicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulikov, Petro; Dyomin, Mykola; Chernyshev, Denys; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
The issues of preservation and revitalization of residential, public and industrial buildings from the second half of the 19th and early 20th centuries in Kyiv and Krakow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pikulski, Piotr; Szpyt, Maksymilian
Próba jednoznacznego ustalenia położenia łobzowskiego fortalicium Kazimierza Wielkiego na Panoramie Krakowa z 1536/1537 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malik, Rafał
Bobowa. O układzie lokacyjnym miasta w kontekście wielkości działki siedliskowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bojęś-Białasik, Anna
Piece hypokaustyczne w klasztorach Małopolski. Wybrane przykłady pieców i systemów grzewczych, odkrytych podczas badań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bogdanowska, Monika
Pomnik historii – podróż po mapie pamięci
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuśnierz, Kazimierz; Jasieńko, Jerzy
Od redakcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Budziakowski, Mateusz
Rozwój przestrzenny Lipnicy Murowanej w czasach zaborów w świetle austriackich map wojskowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łyziak-Dyga, Paulina
Adaptacje zabudowy fortecznej na przykładzie Sarzany
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sroczyńska, Jolanta
Wartości społeczne w ochronie zabytków – jak nauczać ludzi ich wyróżniania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Paprzyca, Krystyna
Architektura inkaska a natura – Machu Picchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czechowicz, Jacek
Średniowieczne odniesienia w architekturze krakowskich kościołów z początku XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bojęś-Białasik, Anna
Piece hypokaustyczne w klasztorach Małopolski. Zarys rozwoju techniki ogrzewnictwa i najstarsze odkryte systemy ogrzewania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-8870
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

123456 ... 10
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/