Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW B (od 2010)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
13 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 189
poprzednie
12345678910
następne

Gaczoł, Andrzej
Pomiędzy zasadą primum non nocere a ideą integracji dziedzictwa „przeszłość w przyszłości” Piera Gazzoli. Polityka kształtowania zasad niezbędnej interwencji konserwatorskiej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Kwiatkowska-Baster, Bogusława
Zespoły architektoniczne presaharyjskich dolin Maroka objęte programem ochrony konserwatorskiej UNESCO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Kulig, Anna; Nassery, Farid; Filipowski, Szymon; Zieliński, Rafał
Wykorzystanie technologii BIM w nowoczesnej inwentaryzacji i analizie zabytków architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Malik, Rafał
Tymbark. O budowie i kształcie miasta lokacyjnego w oparciu o analizę wielkości i kształtu działki lokacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą. Uście Solne. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego w oparciu o analizę wielkości działki lokacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizacji małych miast zabytkowych dawnej Ziemi Krakowskiej w drugiej dekadzie XXI wieku – wybrane problemy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Kuśnierz, Kazimierz
Kierunki rozwoju urbanistyki nowożytnej w Polsce południowo-wschodniej. Geneza, modele urbanistyczne, przykłady
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Zmiany w aranżacji placów rynkowych miast lokacyjnych w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku (na wybranych przykładach)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Malik, Rafał
Nowe Brzesko. Charakterystyka rozplanowania układu przestrzennego miasta z połowy XVI wieku w oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Przygodzki, Dominik
Palatium Mieszka I i Dąbrówki w Poznaniu : analiza możliwości ekspozycji architektonicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Wesołowski, Łukasz
Możliwości techniczne adaptacji i projektowania fasad frontowych budynków w chronionych pierzejach miejskich – wybrane przykłady
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Gaczoł, Andrzej
Zabytkowy drewniany kościół pw. św. Sebastiana w Wieliczce – prace restauratorskie w przeszłości i obecnie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Czubiński, Jacek
Wawelski spór Stanisława Tomkowicza z Adolfem Szyszko-Bohuszem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Malik, Rafał
Nowe Brzesko. Charakterystyka rozplanowania miasta lokacyjnego z 1279 roku w oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Malik, Rafał
Koszyce. O budowie przestrzennej miasta lokacyjnego w świetle badań nad wielkością i kształtem średniowiecznej parceli mieszczańskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Czechowicz, Jacek
Średniowieczne odniesienia w architekturze krakowskich kościołów. Część I – druga połowa XIX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Dzieje pałacu w Bieganowie (powiat wrzesiński) od jego wzniesienia do czasów współczesnych, z uwzględnieniem zagadnień konserwatorskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Zin, Barbara
Sacrum a forma strukturalna w dziele architektonicznym na przykładzie modernistycznych kościołów diecezji tarnowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Bojęś-Białasik, Anna
Odkrycie późnoromańskiego portalu ceglanego w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Tołłoczko, Zdzisława
Neoklasycyzm i neoklasycyzmy w architekturze Polski i Łotwy. Część I. Z badań porównawczych nad problematyką rozwoju neoklasycyzmu na przełomie XVIII i XIX wieku w Rydze, Warszawie, Krakowie i Mitawie (Jełgawie)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0

poprzednie
12345678910
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/