Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW B (od 2010)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
13 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 189
poprzednie
12345678910
następne

Stożek, Łukasz
Kościół parafialny w Kasince Małej – zapomniane dzieło Jana Sasa-Zubrzyckiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Zin, Barbara
Ochrona idei nowatorskich na przykładzie przedsoborowej architektury sakralnej diecezji tarnowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Co zrobić z tym postmodernizmem?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Gyurkovich, Jacek
Quo vadis "Cracovia"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Nowy Teatr Szekspirowski w Gdańsku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Gaczoł, Andrzej
Możliwości i ograniczenia wojewódzkich konserwatorów zabytków w pierwszej połowie XX wieku (na przykładach z terenu obecnego województwa małopolskiego)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Gaczoł, Andrzej
Katarzyna Łakomy : Willa w krajobrazie miasta przemysłowego
Typ: recenzja
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Gaczoł, Andrzej
Beata Makowska : Kamienice krakowskie z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego położone na obszarze pomiędzy pierwszą i drugą obwodnicą. Charakterystyka form i ich ewolucja
Typ: recenzja
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Wesołowski, Łukasz
Translokacja obiektów budowlanych w aspekcie przyczyn i możliwości stosowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Malik, Rafał
Limanowa. Próba charakterystyki planu miasta lokacyjnego w oparciu o studia nad wielkością i kształtem działki siedliskowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Staniewska, Anna
Park Esterházy w tkance urbanistycznej Wiednia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Wesołowski, Łukasz
Budowa stropu w kamienicy mieszkalnej metodą górniczą – studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Malik, Rafał
Mszana Dolna. Charakterystyka rozplanowania układu przestrzennego miasta lokacyjnego oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Sokal w okresie średniowiecza. Prolegomena do badań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2016
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Ślusarczyk, Marta
Cementownia Szczakowa – historia i teraźniejszość
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Krupa, Michał
Przemiany architektoniczne Skawiny na przełomie XIX i XX wieku. Część II – obiekty użyteczności publicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Stala, Klaudia
Królewska rezydencja Zygmunta III Wazy w Łobzowie. Próba rekonstrukcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Zuziak, Zbigniew K.
Urbanistyka i dziedzictwo kultury. Strategie, aktorzy i struktury w labiryntach miejskości
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Kadłuczka, Andrzej
Conservatio est continua creatio – czyli doktryna ochrony dziedzictwa jako komponentu przestrzeni egzystencjonalnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Nowa sztuka i architektura w kontekście dziedzictwa kulturowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-2395
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13

poprzednie
12345678910
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/