Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation


Wariant tytułu Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ISSN 0860-2395
e-ISSN 2544-8870
Skrót Wiad. Konserw.
Lista MNiSW B (od 2010)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
13 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 177
poprzednie
1 ... 456789

Gaczoł, Andrzej
Marian Kornecki (1924-2001)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Gaczoł, Andrzej
20. rocznica II Zjazdu Miłośników Ojczystych Zabytków. Kraków, 24-25 października 1985 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Czubiński, Jacek
Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej na Ukrainie (Głos w dyskusji)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą. Myślenice. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Wrana, Jan; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Konserwacje polskich architektów poza granicami kraju. Rewaloryzacja placu Chlebnaja Płoszczad w Riazaniu (głos w dyskusji)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Współczesne sposoby rewaloryzacji i adaptacji ruin obiektów sakralnych w Europie (na wybranych przykładach)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Rymanów Zdrój : w obronie krajobrazu kulturowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Myczkowski, Zbigniew
Szydłów – niezwykły krajobraz warowny w skali Europy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Gaczoł, Andrzej
Ochrona miast historycznych a planowanie przestrzenne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie w granicach kasztelanii chrzanowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Gaczoł, Andrzej
Prace konserwatorskie w zespole klasztornym Bernardynek w Krakowie – przywrócenie renesansowej loggii arkadowej dawnego dworu Lanckorońskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
Gaczoł, Andrzej
Prace konserwatorskie w Bieczu w ostatnim dziesięcioleciu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Sadowska, Ewa Janina
Kasztel renesansowy w Graboszycach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Tołłoczko, Zdzisława
Architectus in artibus eruditus : Józef Tomasz Frazik 1922-1998 : pro memoriam
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
Białkiewicz, Zbigniew Jan
Z życia Krakowskiego Oddziału SKZ
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
Dworzak-Żak, Ewa
Dobrze zasłużony zamkom
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
Białkiewicz, Zbigniew Jan
Nadanie doktoratu honoris causa Profesorowi Wiktorowi Zinowi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998

poprzednie
1 ... 456789© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/