Instal : teoria i praktyka w instalacjach


Wariant tytułu Instal
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
ISSN 1640-8160
Uwagi Instytucja sprawcza: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie"

Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 73
1234
następne

Dąbrowski, Wojciech; Plata, Monika
Changes of sand density impact on water filter backwashing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
W jakim kierunku zmierza gospodarka wodomierzowa – szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania elektronicznych liczników
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Bąk, Joanna; Królikowska, Jadwiga; Kudlik, Kazimierz; Szydłowski, Konrad
Rola edukacji w programowaniu alternatywnych rozwiązań zagospodarowania wód opadowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Dąbrowska, Barbara
Zapobieganie korozji siarczanowej w kanalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
McGarity, Arthur; Dąbrowski, Wojciech
Racjonalne i optymalne rozmieszczenie infrastruktury zielonej na terenach zurbanizowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara
Po stronie przewodów tłocznych w pompowniach ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara
Transport osadów w kanalizacji pod kontrolą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara
Stare i nowe problemy oraz rozwiązania w eksploatacji pompowni ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Ściężor, Tomasz
Instalacje oświetleniowe a problem zanieczyszczenia świetlnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Dąbrowski, Wojciech; Chatani, Issei
Japonia jako przykład kraju o niskich stratach wody w terenach aktywnych sejsmicznie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Dąbrowski, Wojciech
Problematyczne odwodnienia wykopów kanalizacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Bochnia, Tadeusz; Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Wpływ jakości wody na pracę wodomierzy i dokładność pomiaru na podstawie doświadczeń wodociągów krakowskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Wojtas, Kazimierz
Regulacja temperatury powietrza w systemach chłodzenia i klimatyzacji. Wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Dąbrowski, Wojciech
Filtry piaskowe po granulowanym węglu aktywnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Dąbrowski, Wojciech
Zapobieganie korozji siarczanowej betonowej kanalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Dąbrowski, Wojciech
Prognozowanie korozji siarczanowej w kanałach betonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Maludziński, Bogusław
Modernizacja instalacji cynkowania ogniowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Dąbrowski, Wojciech; Próchnicki, Konrad
Porównawcze studium obliczeń niezawodności pompowni wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Maludziński, Bogusław
Analiza kosztów dodatkowego ogrzewania przez cały rok z miejskiej sieci ciepłowniczej – analiza przypadków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Dąbrowski, Wojciech; Próchnicki, Konrad
Wpływ liczby pomp w pompowni na jej efektywność energetyczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7

1234
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/