Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal


Wariant tytułu Świat Nieruchomości
Wydawca Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISSN 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
DOI 10.14659/worej
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 25
12
następne

Zima, Krzysztof ; Wieczorek, Damian ; Przesmycka, Apolonia
Impact of the selected building maintenance strategy on costs and service life
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2020
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Grącki, Jakub; Wieczorek, Damian; Plebankiewicz, Edyta
Analysis of the BIM documentation usefulness in the field of planned multi-family residential area (building) – case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2020
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Biel, Sebastian
Causes, types and evaluation of the diminished value of components as a result of construction defects in housing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2019
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Stachura, Ewa
Współczesna zabudowa uzupełniająca zabytkowego centrum miasta. Przykład Raciborza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2017
ISSN: 1231-8841
Plebankiewicz, Edyta; Biel, Sebastian
Analiza preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2017
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Parkitny, Waldemar
Kształtowanie integracji parkingów Park and Ride z miejskim systemem komunikacji zbiorowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2017
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Plebankiewicz, Edyta; Biadała, Katarzyna
Ocena ryzyka w inwestycjach budowlanych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2016
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Mika, Piotr
The method of determining the surrender value of water supply and sewage systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Juszczyk, Michał
The use of faceted classification system for managing cost information in construction projects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2014
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz
Analysing decision-making models for the choice of adaptation options for derelict buildings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2014
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Mika, Piotr
Zmiany na rynku domów jednorodzinnych w powiatach krakowskim i wielickim w latach 2003-2012
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2014
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Belniak, Stanisław
Covered bonds as a source of financing residential properties in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Drozd, Wojciech
Building works in the historic real estates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Drozd, Wojciech
Uczestnicy procesu remontowego obiektów zabytkowych i relacje między nimi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-8841
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Mika, Piotr; Egner, Władysław
Kraków – rynek domów : jak brak miejsca pod budowę wpływa na ceny?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 2008
ISSN: 231-8841
Sikora, Izabela
Zagospodarowanie przestrzenne stref ochronnych krajobrazu miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności – raport z badań, część 1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 1994
ISSN: 1231-8841
Pawłowska, Krystyna
Zachowanie walorów krajobrazu jako zadanie dla samorządów i jako czynnik aktywizacji gospodarczej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 1994
Dydenko, Jerzy; Głogowska, Lucyllia
Wartość mieszkań komunalnych zbywanych na rzecz najemców
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 1994
Böhm, Aleksander
Potencjał inwestycji w istniejących osiedlach. Polski przykład humanizacji blokowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 1993
Böhm, Aleksander; Pawłowska, Krystyna
Piękno krajobrazu a demokracja i rynek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Data wydania: 1993

12
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/