Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek


Wariant tytułu Materiały Budowlane
Materiały Budowlane : czasopismo techniczno-ekonomiczne
Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
100 (od 2019)
DOI 10.15199/33
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 195
poprzednie
12345678 ... 10
następne

Nowak-Michta, Aneta
Wymagania GDDKiA dotyczące charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Rojewska-Warchał, Małgorzata
Analiza wpływu przeszklenia na współczynnik przenikania ciepła okna U
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Kłosak, Andrzej K.; Nering, Krzysztof
Poprawa izolacyjności akustycznej stropu gęstożebrowego z błędnie wykonaną podłogą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Szmelter, Aleksandra
Metoda Particle Image Velocimetry (PIV) w aspekcie możliwości zastosowania do badań eksperymentalnych przepływów powietrza w budownictwie energooszczędnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Rudolf, Jakub
Energooszczędność podłóg w systemie wodnego ogrzewania podłogowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Ziarko, Bartłomiej
Wpływ zadaszenia nad zabytkowym dziedzińcem na akustykę jego wnętrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Leśniak, Agnieszka; Górka, Monika
Wybrane aspekty zarządzania jakością procesu montażu fasad aluminiowo-szklanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Leśniak, Agnieszka; Juszczyk, Michał; Piskorz, Grzegorz
Grupowanie czynników opóźnienia realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem analizy skupień
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Juszczyk, Michał
Zarządzanie kosztami w fazie projektowania z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Gruszczyński, Maciej
Wykorzystanie cienkich warstw cementowo-polimerowych do naprawy i wzmacniania posadzek betonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Warzocha, Karolina
Wpływ kubatury sal do indywidualnych prób muzycznych na akustykę w ich wnętrzu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Domański, Tomasz; Kmiecik, Kamil
Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe elementów drewnianych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Domański, Tomasz; Kmiecik, Kamil
Wpływ obciążenia śniegiem na konstrukcje drewniane w polskich regionach górskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Zych, Mariusz
Korekta dopuszczalnej średnicy zbrojenia z uwzględnieniem wymagań PN-EN 1992-3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Śladowski, Grzegorz
Modele sieciowe o strukturze niezdeterminowanej pomocne w planowaniu rewaloryzacji obiektów zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Płachecki, Marian; Koziński, Krzysztof
Naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku wielkopłytowego uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Popielski, Paweł; Radzicki, Krzysztof; Kasprzak, Adam
Możliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Drozd, Wojciech
Współcześnie stosowane metody osuszania murów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Derkowski, Wit; Skupień, Piotr
Złącza w prefabrykowanych konstrukcjach ścianowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8

poprzednie
12345678 ... 10
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/