Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek


Wariant tytułu Materiały Budowlane
Materiały Budowlane : czasopismo techniczno-ekonomiczne
Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
100 (od 2019)
DOI 10.15199/33
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 195
poprzednie
12345678910
następne

Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Mazur, Janusz
Efektywność energetyczna oraz niska emisja w krajowych i regionalnych uwarunkowaniach prawnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Kłosak, Andrzej K.
Praktyczne aspekty stosowania PN-B-02151-4:2015 w projektowaniu pomieszczeń do komunikacji słownej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Byrdy, Aleksander
Wpływ zastosowania izolacji termicznej o wysokiej sprawności na funkcjonalność dachów skośnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Sroka, Bartłomiej
Metoda analityczna w podejściu probabilistycznym do planowania inwestycji wieloobiektowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Zima, Krzysztof
Relacyjna baza danych wspomagająca kosztorysowanie na podstawie wnioskowania z przypadków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Leśniak, Agnieszka
Wspomaganie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu z wykorzystaniem liniowej analizy dyskryminacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Plebankiewicz, Edyta
Koncepcja modelu predykcji rzeczywistych kosztów realizacji obiektów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Plebankiewicz, Edyta; Mitera, Ewelina
Źródła marnotrawstwa na budowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Plebankiewicz, Edyta; Mosio, Tomasz
Odbiór robót budowlanych zgodnie z polskim i niemieckim systemem prawnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Kamieniarz, Marek
Innowacje w metodach wznoszenia budynków ze straw-bales
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Derkowski, Wit
Badania zespolenia między prefabrykowaną płytą kanałową a nadbetonem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Kożuch, Barbara
Wybrane wyniki pomiarów drgań wywołanych przejazdami pociągów w zależności od prędkości i rodzaju taboru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Rawska-Skotniczny, Anna; Tylek, Izabela; Nalepka, Marek
Niezawodność stalowych statycznych systemów składowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Plebankiewicz, Edyta; Wieczorek, Damian
Rozmyta ocena ryzyka w cyklu życia obiektów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Karczmarczyk, Stanisław; Paruch, Roman; Kańka, Stanisław; Tracz, Tomasz
Badania nieniszczące i wzmacnianie zabytkowych drewnianych więźb dachowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Wykorzystanie BIM do zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz
Szacowanie czasu i kosztów rewaloryzacji fragmentu Dziedzińca Zewnętrznego na Wawelu z użyciem rozmytej sieci stochastycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz
Metoda planowania rewaloryzacji obiektu zabytkowego z wykorzystaniem rozmytej sieci stochastycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Szewczyk, Bartłomiej
Metoda oceny poziomu współpracy między uczestnikami przedsięwzięć budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Kozik, Renata; Karasińska-Jaśkowiec, Izabela
Wymagania ekologiczne w zielonych zamówieniach publicznych promujących budownictwo pasywne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8

poprzednie
12345678910
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/