Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obwudów wykopów


Numer umowy POIR.04.01.04-00-0057/15
Rodzaj projektu aplikacyjny
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 6

Sołtysik, Robert; Brasse, Krystian; Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz; Kańka, Stanisław
Postęp w technologii wzmacniania gruntu z zastosowaniem kompozytów gruntobetonowych i fibrogruntobetonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Maślak, Mariusz; Siudut, Janusz
Pozostający czas zdatności skorodowanego pasa płaszcza stalowego naziemnego zbiornika paliwowego ‒ wybrane metody oceny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz; Brasse, Krystian
Flexural tensile strength and fracture energy of fibre-reinforced soil-cement
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Brasse, Krystian; Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz
The effect of the type and amount of synthetic fibers on the effectiveness of dispersed reinforcement in soil-cements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz; Brasse, Krystian; Sałapat, Ewa
Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. I
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2017
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz; Brasse, Krystian; Sałapat, Ewa
Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. II
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2017
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/