Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obwudów wykopów


Numer umowy POIR.04.01.04-00-0057/15
Rodzaj projektu aplikacyjny
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz; Brasse, Krystian; Sałapat, Ewa
Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. I
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz; Brasse, Krystian; Sałapat, Ewa
Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. II
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/