Ocena ryzyka odpryskiwania betonu w pożarze


Numer umowy UMO-2018/28/T/ST8/00352
Rodzaj projektu Etiuda
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Hager, I.; Mróz, K.; Tracz, T.
Contribution of polypropylene fibres melting to permeability change in heated concrete - the fibre amount and length effect
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2019
Hager, Izabela; Mróz, Katarzyna
Role of polypropylene fibres in concrete spalling risk mitigation in fire and test methods of fibres effectiveness evaluation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 2.972
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/