Katedra Zarządzania w Budownictwie [L-7]

bibliografia publikacji
pracownicy jednostki

Pracownicy jednostki: 20


Stanisław Belniak
Sebastian Biel
Wojciech Józef Drozd
Monika Górka
Jakub Grącki
Michał Juszczyk
Katarzyna Anna Kafel
Patrycja Agata Karcińska
Renata Urszula Kozik
Agnieszka Leśniak
Jarosław Artur Malara
Ewelina Mitera-Kiełbasa
Edyta Plebankiewicz
Zuzanna Podgórna
Elżbieta Radziszewska-Zielina
Bartłomiej Sroka
Bartłomiej Szewczyk
Grzegorz Czesław Śladowski
Damian Wieczorek
Krzysztof Ryszard Zima

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/