Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego


Wydawca Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Skrót Pr. Geogr. IGGP UJ
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
14 (od 2015)
14 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.4467/20833113PG
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 14
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Kapecki, Tomasz
Architektura szkół wyższych w Polsce. Współczesne trendy w projektowaniu kampusów akademickich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data wydania: 2020
ISSN: 1644-3586
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Działek, Jarosław ; Homiński, Bartłomiej ; Miśkowiec, Magdalena ; Świgost-Kapocsi, Agnieszka ; Gwosdz, Krzysztof
Ocena jakości przestrzeni publicznych III Kampusu UJ z użyciem techniki crowdsensingu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data wydania: 2020
ISSN: 2083-3113
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Twardosz, Robert; Cebulska, Marta
Anomalnie wysokie miesięczne opady atmosferyczne w polskich Karpatach i na ich przedpolu (1881-2010)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data wydania: 2014
ISSN: 1644-3586
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Twardosz, Robert; Cebulska, Marta
Zmienność czasowa najwyższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Polskich Karpatach Zachodnich (1951-2005)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data wydania: 2012
ISSN: 1644-3586
Twardosz, Robert; Cebulska, Marta
Periodical changes of precipitation and the number of precipitation days in Cracow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data wydania: 2005
ISSN: 1644-3586
Osuch, Bolesław
Variability of potential water resources against the background of annual precipitation changeability
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/