Przegląd Mechaniczny


Wydawca Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ISSN 0033-2259
e-ISSN 2450-8209
Skrót Prz. Mech.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe przejdź  
przejdź  


Publikacje w tym tytule: 31
12
następne

Skórska, Halszka Katarzyna
Technologia wysokich lotów - wyświetlacze przezierne typu head-up stosowane w motoryzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2259
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Skórska, Halszka Katarzyna
Systemy i zastosowania rzeczywistości rozszerzonej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2259
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Łaczek, Stanisław
Analiza kontaktu sześcianów i połączenia sworzniowego w ANSYS Workbench 12.1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2259
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Lisowski, Filip
Procedura wstępnego projektowania planetarnej przekładni śrubowej rolkowej z przekładnią zębatą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2259
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Krasiński, Maciej; Trojnacki, Andrzej
Analityczne i numeryczne obliczenia stanów naprężeń w walcowych zbiornikach przeprężanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2259
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Łaczek, Stanisław; Ryś, Jan
Analiza numeryczna połączenia roztłaczanego rur w ścianach sitowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2259
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
German, Janusz; Mikulski, Zbigniew
Wpływ uszkodzeń w laminatach na krzywe interakcji sił przekrojowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0033-2259
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Tutaj, Józef
Wielofunkcyjna maszyna elektromechaniczna dla pojazdów hybrydowo-elektrycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0033-2259
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Kucybała, Piotr
Metody modelowania akumulatora hydropneumatycznego stosowanego w układach hydraulicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0033-2259
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Niżankowski, Czesław; Płonka, Ewelina
Badania porównawcze mocy i składowych sił skrawania w procesie czołowego szlifowania płaszczyzn ściernicami z elektrokorundu szlachetnego oraz mikrokrystalicznego korundu spiekanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0033-2259
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Stręk, Anna M.
Methods of production of metallic foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2259
Romanowicz, Paweł
Analiza wysokocyklowego wytężenia zmęczeniowego łożyska baryłkowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2259
Nowak, Krzysztof
Oszacowanie losowości zjawiska zniszczenia w warunkach pełzania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2259
Chwastek, Stefan
Optymalizacja parametryczna mechanizmów wypadowych żurawi jednoczłonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2259
Chwastek, Stefan
Pozycjonowanie i stabilizacja położenia platformy podwieszanej z uwzględnieniem drgań poziomych wywołanych przemieszczaniem się osób
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2259
Szybiński, Bogdan; Trojnacki, Andrzej
Doświadczalna weryfikacja obliczeń wytrzymałościowych metalowej uszczelki typu B
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2011
ISSN: 0033-2259
Krasiński, Maciej; Trojnacki, Andrzej
Doświadczalna weryfikacja obliczeń wytrzymałościowych metalowej uszczelki typu 2-delta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2011
ISSN: 0033-2259
Guzowski, Artur; Sobczyk, Andrzej
Mobile robot with hydrostatic drive controlled by PLUS+1 module
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2010
ISSN: 0033-2259
Malec, Marcin; Morawski, Marcin
CyberRyba - konstrukcja i budowa podwodnego robota mobilnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2010
ISSN: 0033-2259
Gawlik, Artur; Michałowski, Stanisław
Concept of active counterweight system for medium excavators
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Data wydania: 2009
ISSN: 0033-2259

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/