Budownictwo i Architektura


Wydawca Politechnika Lubelska
ISSN 1899-0665
e-ISSN 2544-3275
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Lubelska. Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
6 (od 2015)
40 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 38
poprzednie
12

Szarata, Andrzej
Analiza wielkości parkingów Park and Ride zlokalizowanych w obszarach metropolitarnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Kozioł, Krzysztof; Bzduła, Waldemar
Wpływ sprężenia elementów konstrukcji rozbudowy teatru na odpowiedź spowodowaną ruchem metra
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Bosak, Grzegorz
Badania modelowe działania wiatru na budynek wysoki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Zastosowanie metody AHP do wyboru przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy partnerskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Leśniak, Agnieszka
Czynniki przetargowe w zamówieniach na dokumentację projektową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Maślak, Mariusz; Snela, Małgorzata
Wpływ siły podłużnej na podatność zginanych węzłów stalowej konstrukcji nośnej w pożarze rozwiniętym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Bauer, Marek
Estymacja czasu przejazdu pociągów metra dla potrzeb modeli symulacyjnych, na przykładzie I linii w Warszawie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Flaga, Andrzej
Odporność pojazdów szynowych na wywracanie się przy silnych wiatrach poprzecznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Matys, Piotr; Flaga, Andrzej
Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym wirników wiatrowych typu Magnusa o poziomej osi obrotu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Sobczyk, Szymon
Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Flaga, Andrzej; Bosak, Grzegorz; Kłaput, Renata; Flaga, Łukasz
Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym prawidłowości działania ciągów w przewodach kominowych w budynku w zabudowie zwartej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Bosak, Grzegorz
Badania modelowe wpływu interferencji aerodynamicznej otoczenia śródmiejskiego na budynek wysokościowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Derkowski, Wit; Surma, Mateusz
Wpływ nadbetonu na pracę sprężonych płyt stropowych HC na podporach podatnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Radziszewska-Zielina, Elżbieta ; Sobotka, Anna; Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof
Wstępna identyfikacja i ocena parametrów wpływających na wydajność układu operator-maszyna do robót ziemnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Zima, Krzysztof
Integracja dokumentacji w procesie budowlanym z wykorzystaniem modelowania informacji o budynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Potrzeszcz-Sut, Beata; Pabisek, Ewa
Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń konstrukcji aluminiowej z wymienianymi elementami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Maślak, Mariusz; Kuchta, Krzysztof; Łukacz, Marcin
Nośność na zginanie w pożarze rozwiniętym stalowych belek ze środnikiem z blachy profilowanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Maślak, Mariusz; Snela, Małgorzata
Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego węzła rygiel - słup o znanej podatności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0

poprzednie
12© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/