Budownictwo i Architektura


Wydawca Politechnika Lubelska
ISSN 1899-0665
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Lubelska. Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
6 (od 2015)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 36
12
następne

Kotlarz, Oskar; Wosatko, Adam
Effectivity of BIM transfer of structural models between programs for engineers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-3275
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Dudek, Marta
Self-healing cement materials – microscopic techniques
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-3275
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Górka, Monika
Use of aluminium and glass facades in urban architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2019
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Flaga, Andrzej; Flaga, Łukasz; Krajewski, Piotr; Pistol, Aleksander
Badania modeli aeroelastycznych przewodów linii wysokiego napięcia dla różnych przypadków ich ośnieżenia i oblodzenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Flaga, Andrzej
Stosunki sił i momentów sił jako kryteria podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów. Część II – Zagadnienia nieustalone o charakterze okresowym, quasi-okresowym lub turbulentnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Flaga, Andrzej
Stosunki sił i momentów sił jako kryteria podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów. Część I – Podstawy i zagadnienia ustalone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Bajwoluk, Tomasz
Przemiany przestrzeni w otoczeniu arterii komunikacyjnej na przykładzie ciągu ulicy Mogilskiej w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Schneider-Skalska, Grażyna
Miejsca węzłowe jako elementy krystalizujące obszary mieszkaniowe powstałe w XX i XXI wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Bogdanowska, Monika
Elewacyjne wyprawy szlachetne w budownictwie międzywojennego Krakowa. Estetyka, ochrona, konserwacja
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Sykta, Izabela
Synergia terenów wystaw światowych i struktur przestrzennych miast-gospodarzy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Gała-Walczowska, Monika
Synergiczna pełnia współczesnej architektury willowej w przestrzeni miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Lenartowicz, Krzysztof J.
Synergetyka a planowanie urbanistyczne i projektowanie architektoniczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Burghardt, Tomasz E.; Pashkevich, Anton; Żakowska, Lidia
Contribution of solvents from road marking paints to tropospheric ozone formation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2016
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Środulska-Wielgus, Jadwiga
Rewaloryzacja zabudowy drewnianej jako element urządzania szlaku Kultury Wołoskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2015
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Zin, Barbara
Ochrona kuźni sułkowickich – symbolu lokalnego rzemiosła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2015
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Urbańska, Marta A.
Historia, stan obecny i planowany rozwój ośrodka hotelowo-gastronomicznego „Pastewnik” w Przeworsku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2015
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Ligęza, Wiesław
Budownictwo wielkopłytowe po latach. Wybrane problemy remontowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Żakowska, Lidia
Wizualizacja, modelowanie i analizowanie przestrzeni transportu miejskiego w aspekcie estetycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Szarata, Andrzej
Analiza wielkości parkingów Park and Ride zlokalizowanych w obszarach metropolitarnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Kozioł, Krzysztof; Bzduła, Waldemar
Wpływ sprężenia elementów konstrukcji rozbudowy teatru na odpowiedź spowodowaną ruchem metra
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo i Architektura
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0665
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0

12
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/