Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering


Wariant tytułu Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa
Wydawca Wydaw. PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 175
poprzednie
123456789
następne

Zaborski, Adam
Thermodynamic description of multicomponent continua applied to concrete corrosion
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Nowak, Krzysztof
Cellular automata multiscale model of creep deformation and damage
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Domagała, Lucyna
Konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe
Typ: książka
Data wydania: 2014
Koziński, Krzysztof
Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości
Typ: książka
Data wydania: 2014
Szarata, Andrzej
Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej
Typ: książka
Data wydania: 2013
Sołkowski, Juliusz
Efekt progowy w nawierzchniach szynowych
Typ: książka
Data wydania: 2013
Kwiecień, Arkadiusz
Polimerowe złącza podatne w konstrukcjach murowych i betonowych
Typ: książka
Data wydania: 2012
Plebankiewicz, Edyta
Procedura prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych
Typ: książka
Data wydania: 2011
Flaga, Kazimierz
Naprężenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach betonowych
Typ: książka
Data wydania: 2011
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Badania relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych
Typ: książka
Data wydania: 2010
Więckowski, Andrzej
System bezmagazynowej pracy jednostek budowy i transportu
Typ: książka
Data wydania: 2010
Kisilewicz, Tomasz
Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych
Typ: książka
Data wydania: 2008
Pabisek, Ewa
Systemy hybrydowe integrujące MES i SSN w analizie wybranych problemów mechaniki konstrukcji i materiałów
Typ: książka
Data wydania: 2008
Maślak, Mariusz
Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych
Typ: książka
Data wydania: 2008
Winnicki, Andrzej
Viscoplastic and internal discontinuity models in analysis of structural concrete
Typ: książka
Data wydania: 2007
Chodur, Janusz
Funkcjonowanie skrzyżowań drogowych w warunkach zmienności ruchu
Typ: książka
Data wydania: 2007
Dulińska, Joanna
Odpowiedź dynamiczna budowli wielopodporowych na nierównomierne wymuszenie parasejsmiczne pochodzenia górniczego
Typ: książka
Data wydania: 2006
Milian, Zdzisław
Metody określania rozkładu czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych w acyklicznych sieciach stochastycznych
Typ: książka
Data wydania: 2006
Urbański, Aleksander
The unified finite element formulation of homogenization of structural members with a periodic microstructure
Typ: książka
Data wydania: 2005
Kropiowska, Dorota; Mikulski, Leszek
Optymalizacja temperatury wewnętrznej domu jednorodzinnego jako problem teorii sterowania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004

poprzednie
123456789
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/