Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering


Wariant tytułu Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa
Wydawca Wydaw. PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 175
poprzednie
23456789
następne


Rozprawy z mechaniki konstrukcji i materiałów : sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Gwidona Szefera
Typ: książka
Redaktor: Mikulski, Leszek
Data wydania: 2004
Habarta, Mirosław; Burczyński, Tadeusz
Rozwiązania fundamentalne i brzegowe równania całkowe dla gradientowej teorii sprężystości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Ciesielski, Roman
Analityczne ujęcie wpływu dynamicznego uplastyczniania gruntu na budowle
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Wrana, Bogumił
Zastosowanie transformaty falkowej w nieliniowej dynamice konstrukcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Piechnik, Stefan
Definicje i twierdzenia w mechanice
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Łatas, Waldemar; Nizioł, Józef
Drgania pierścieni kołowosymetrycznych umocowanych na podporach sprężystych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Stypuła, Krzysztof
Zastosowanie teorii konsolidacji do ratowania zbiorników Rafinerii Gdańskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Kawecki, Janusz
Doświadczalna weryfikacja skuteczności mechanicznego tłumika drgań budowli wieżowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Furtak, Kazimierz
Ocena naprężeń termicznych w elementach stężeń poprzecznych mostów zespolonych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Pęcherski, Ryszard
Współczesne podejście do wytężenia materiału
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Flaga, Andrzej
Wpływ fluktuacji kierunku wiatru na opór aerodynamiczny i areodynamiczną siłę boczną budowli smukłych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Karafiat, Andrzej
O dokładności aproksymacji naprężeń w metodzie elementów skończonych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Mikulski, Leszek; Mikołajek, Marian
Problemy optymalnego kształtowania z funkcjonałem nieanalitycznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Piechnik, Stefan
Prof. zw. dr hab. inż. Gwidon Szefer
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Maciąg, Edward
Interakcja układu budynek-podłoże gruntowe w przypadku drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Grabacki, Jan
O mechanice kości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Śliwiński, Jacek; Tracz, Tomasz
Propozycja sposobu rejestracji i opracowania wyników badań przesiąkliwości betonu wodą
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Życzkowski, Michał
Warunki transwersalności dla funkcjonałów zawierających wartości brzegowe pod całką
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Orkisz, Janusz; Shaheed, Samsoor
On acceleration of the Gauss-Seidel method for solution of simultaneous linear algebraic equations
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Pamin, Jerzy
Gradient-enhanced continuum models: formulation, discretization and applications
Typ: książka
Data wydania: 2004

poprzednie
23456789
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/