Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering


Wariant tytułu Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering = Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa
Wydawca Wydaw. PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 148
poprzednie
2345678
następne

Karafiat, Andrzej
O dokładności aproksymacji naprężeń w metodzie elementów skończonych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Mikulski, Leszek; Mikołajek, Marian
Problemy optymalnego kształtowania z funkcjonałem nieanalitycznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Piechnik, Stefan
[Szefer Gwidon] Prof. zw. dr hab. inż. Gwidon Szefer
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Maciąg, Edward
Interakcja układu budynek-podłoże gruntowe w przypadku drgań wzbudzonych wstrząsami górniczymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Grabacki, Jan
O mechanice kości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Śliwiński, Jacek; Tracz, Tomasz
Propozycja sposobu rejestracji i opracowania wyników badań przesiąkliwości betonu wodą
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Życzkowski, Michał
Warunki transwersalności dla funkcjonałów zawierających wartości brzegowe pod całką
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Orkisz, Janusz; Shaheed, Samsoor
On acceleration of the Gauss-Seidel method for solution of simultaneous linear algebraic equations
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Flaga, Kazimierz
Skurcz betonu i jego wpływ na nośność, użytkowalność i trwałość konstrukcji żelbetowych i sprężonych : monografia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2002
Jankowski, Zbigniew
Profesor Władysław Ziobroń - sylwetka Jubilata
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Matysek, Piotr
Projektowanie ścian wielokondygnacyjnych budynków murowanych ze stropami żelbetowymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Ligęza, Wiesław
Specyfika napraw i wzmocnień konstrukcji betonowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Jamroży, Zygmunt et al.
Celowość hydrofobizacji konstrukcji żelbetowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Śliwiński, Jacek; Tracz, Tomasz
Jednorodność cech betonów cementowych stosowanych w praktyce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Ciesielski, Roman; Kwiecień, Arkadiusz; Stypuła, Krzysztof
Propagacja drgań w warstwach przypowierzchniowych podłoża gruntowego : badania doświadczalne in situ
Typ: książka
Data wydania: 1999
Flaga, Andrzej
Przypadki szczególne interakcji : budowla smukła - wiatr
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Fiszer, Józef; Motak, Edward
Wpływ odwodnienia na bezpieczeństwo obiektów elektrowni Kozienice
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Grabacki, Jan
Model ośrodka wielofazowego ze strukturą
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Białkiewicz, Jerzy
Mechanika rozwoju uszkodzeń w płytach Mindlina-Reissnera
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Ziobroń, Władysław; Chudyba, Krzysztof
Wybrane problemy oceny wytrzymałości betonu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995

poprzednie
2345678
następne© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/