Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering


Wariant tytułu Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa
Wydawca Wydaw. PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 175
poprzednie
1 ... 456789

Grabacki, Jan
Model ośrodka wielofazowego ze strukturą
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Białkiewicz, Jerzy
Mechanika rozwoju uszkodzeń w płytach Mindlina-Reissnera
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Ziobroń, Władysław; Chudyba, Krzysztof
Wybrane problemy oceny wytrzymałości betonu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Furtak, Kazimierz
Ocena stopnia zagrożenia zmęczeniowego żelbetowych płyt pomostu w mostach drogowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Żmudziński, Zdzisław; Motak, Edward
Ocena obliczeniowa nośności pali wykonywanych metodą wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Kowalski, Wiesław; Maciąg, Edward; Tatara, Tadeusz
Spektra odpowiedzi od wstrząsów górniczych i ich zastosowanie do wyznaczania sił sejsmicznych wysokich budynków
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Basiewicz, Tadeusz; Czyczuła, Włodzimierz; Sołkowski, Juliusz
Bezpieczeństwo eksploatowanego toru bezstykowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Życzkowski, Michał
Dystrosyjne wzmocnienie plastyczne kompozytów włóknistych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Szefer, Gwidon
Dynamika układów z materiałów gumopodobnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Broniewski, Tadeusz; Fiertak, Maria
Badania stanu technicznego materiałów w kominach energetycznych przeznaczonych do odprowadzania odsiarczonych spalin
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Kawecki, Janusz; Kogut, Janusz
Charakterystyki dynamiczne niskich budynków
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Polański, Zbigniew
Eksperyment w technice – metodologia i zastosowania CADEX
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Czech, Ludmiła
Zastosowania niektórych rezultatów geometrii konstrukcyjnej w inżynierii
Typ: książka
Data wydania: 1995

Problemy naukowo-badawcze konstrukcji inżynierskich : sesja naukowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Romana Ciesielskiego
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995
Rydlewski, Mieczysław
Budownictwo ogólne uprzemysłowione
Typ: książka
Data wydania: 1994

poprzednie
1 ... 456789© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/