Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering


Wariant tytułu Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa
Wydawca Wydaw. PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 175
poprzednie
123456789
następne

Dulińska, Joanna; Szczerba, Radosław
Wpływ właściwości łożysk elastomerowych na charakterystyki dynamiczne i odpowiedź dynamiczną na wstrząs górniczy trójprzęsłowego mostu żelbetowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Kawecki, Janusz
Prace nad nowelizacją norm PN-85/B-02170 oraz PN-88/B-02171
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015

Optymalizacja i mechanika konstrukcji : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Mikulski, Leszek
Data wydania: 2014
Kordzikowski, Piotr
Assessment of the material strength of anisotropic materials
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Słoński, Marek
Bayesian machine learning in analysis of selected identification problems in mechanics of materials and structures
Typ: książka
Data wydania: 2014
Sobczyk, Szymon; Mikulski, Leszek
Poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla żelbetowej ramy portalowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Jasińska, Dorota; Rainholc, Karolina
Analiza porównawcza nośności złączy drewnianych na sworznie modelowanych MES oraz obliczanych według EC5
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Jasińska, Dorota; Janus-Michalska, Małgorzata
Wpływ auksetycznej struktury szkieletu siedziska na nośność i warunek użytkowania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Kisiel, Adam; Mikulski, Leszek
Nowe podejście do obliczania charakterystyk prętów cienkościennych o symetrycznych i niesymetrycznych przekrojach otwartych : Część 2 – Przykłady numeryczne i wnioski
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Kisiel, Adam; Mikulski, Leszek
Nowe podejście do obliczania charakterystyk prętów cienkościennych o symetrycznych i niesymetrycznych przekrojach otwartych : Część 1 – Założenia i algorytm
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Kisiel, Adam; Mikulski, Leszek
Własności tensora obrotu i jego wpływ na liniowe i nieliniowe równania geometryczne : Część 3 – Zginanie walcowe pręta prostego : weryfikacja doświadczalna
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Kisiel, Adam; Mikulski, Leszek
Własności tensora obrotu i jego wpływ na liniowe i nieliniowe równania geometryczne : Część 2 – Przykłady ilustrujące własności deformacji w punkcie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Kisiel, Adam; Mikulski, Leszek
Własności tensora obrotu i jego wpływ na liniowe i nieliniowe równania geometryczne : Część 1 – Teoria
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Kropiowska, Dorota; Mikulski, Leszek
Problem rozwiązań optymalnych w ujęciu praktycznym na przykładzie optymalizacji belki cienkościennej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014

Deterioration and failure of structural materials : chair of strength of materials studies
Typ: książka
Redaktor: German, Janusz
Data wydania: 2014
German, Janusz
Analysis of composite laminate degradation with use of thermodynamical basis
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
German, Janusz; Mikulski, Zbigniew
Influence of the damage state on failure envelopes in composite laminates
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Zaborski, Adam
Application of cellular automata to diffusion equations compared with classical numerical methods
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Zaborski, Adam
Phenomenological model of concrete corrosion
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Nowak, Krzysztof
Probabilistic aspects of the creep failure phenomenon
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014

poprzednie
123456789
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/