Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering


Wariant tytułu Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa
Wydawca Wydaw. PK
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 175
poprzednie
1 ... 3456789
następne

Piekarczyk, Marek
Taking advantage of post-buckling strength in designing of steel structures
Typ: książka
Data wydania: 2004
German, Janusz
Intralaminar damage in fiber-reinforced polymeric matrix laminates
Typ: książka
Data wydania: 2004
Flaga, Kazimierz
Naprężenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach betonowych
Typ: książka
Data wydania: 2004
Seruga, Andrzej
Analiza stanów naprężenia o odkształcenia w powłokach zbiorników cylindrycznych z betonu sprężonego
Typ: książka
Data wydania: 2003
Piekarczyk, Marek
Wykorzystanie nadkrytycznej rezerwy nośności w projektowaniu konstrukcji stalowych
Typ: książka
Data wydania: 2002
Fiertak, Maria
Strukturalne uszczelnianie przegród budowlanych z betonu
Typ: książka
Data wydania: 2000
Ligęza, Wiesław
Redystrybucja sił wewnętrznych we wzmacnianych betonowych elementach tarczowych
Typ: książka
Data wydania: 2000
Jankowski, Zbigniew
Profesor Władysław Ziobroń – sylwetka Jubilata
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Matysek, Piotr
Projektowanie ścian wielokondygnacyjnych budynków murowanych ze stropami żelbetowymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Ligęza, Wiesław
Specyfika napraw i wzmocnień konstrukcji betonowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Jamroży, Zygmunt et al.
Celowość hydrofobizacji konstrukcji żelbetowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Śliwiński, Jacek; Tracz, Tomasz
Jednorodność cech betonów cementowych stosowanych w praktyce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Mikulski, Leszek
Optymalne kształtowanie sprężystych układów prętowych
Typ: książka
Data wydania: 1999
Machowski, Andrzej
Zagadnienia stanów granicznych i niezawodności szkieletów stalowych budynków wielokondygnacyjnych
Typ: książka
Data wydania: 1999
Więckowski, Andrzej
Sozoekonomiczny model realizacji procesów cyklu obiektu budowlanego
Typ: książka
Data wydania: 1999
Ciesielski, Roman; Kwiecień, Arkadiusz; Stypuła, Krzysztof
Propagacja drgań w warstwach przypowierzchniowych podłoża gruntowego : badania doświadczalne in situ
Typ: książka
Data wydania: 1999
Wrana, Bogumił
Metoda krępych elementów spektralnych i jej zastosowanie do analizy dynamicznej fundamentów pod turbozespoły
Typ: książka
Data wydania: 1999
Flaga, Andrzej
Wind vortex-induced excitation and vibration of slender structures : single structure of circular cross-section normal to flow
Typ: książka
Data wydania: 1996
Flaga, Andrzej
Przypadki szczególne interakcji : budowla smukła – wiatr
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Fiszer, Józef; Motak, Edward
Wpływ odwodnienia na bezpieczeństwo obiektów elektrowni Kozienice
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995

poprzednie
1 ... 3456789
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/