Archives of Civil and Mechanical Engineering


Wydawca Elsevier
ISSN 1644-9665
e-ISSN 2083-3318
Uwagi Instytucja sprawcza:
Wrocław University of Technology
Polish Academy of Sciences - Wrocław Branch
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2014)
30 (od 2015)
140 (od 2019)
140 (od 2023)