Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych


Wydawca Politechnika Śląska
ISSN 1506-9702
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 19

Bień, Tomasz; Bieniasz, Michał; Bieniasz, Tadeusz; Łopata, Stanisław
Optymalizacja konstrukcji instalacji jednoczesnego odsiarczania i odpylania spalin kotłów na paliwa stałe
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bieniasz, Tadeusz; Bieniasz, Michał; Bień, Tomasz; Łopata, Stanisław
Charakterystyka instalacji odsiarczania spalin metodą suchą dla obiektów MCP
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łopata, Stanisław; Ocłoń, Paweł; Stelmach, Tomasz; Markowski, Paweł
Współczynnik wnikania ciepła w rurze eliptycznej przy stałej gęstości strumienia ciepla
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łopata, Stanisław; Ocłoń, Paweł; Stelmach, Tomasz; Markowski, Paweł
Współczynnik wnikania ciepła w rurze eliptycznej przy stałej gęstości strumienia ciepla
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2018
Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Trojan, Marcin
Thermal stress monitoring in thick walled pressure components of steam boilers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2018
Madejski, Paweł; Taler, Dawid; Taler, Jan
Modeling of superheater transient operation in CFB boiler
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2018
Słoma, Ireneusz; Sroczyńska, Justyna; Łopata, Stanisław
Modernizacje wodnych kotłów rusztowych w aspekcie ochrony środowiska naturalnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Grądziel, Sławomir; Majewski, Karol
Simulation of thermal and flow phenomena in the supercritical steam boiler waterwall tubes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2016
Majewski, Karol; Grądziel, Sławomir
Intensyfikacja wymiany ciepła w rurach z wewnętrznym ożebrowaniem spiralnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2016
Łopata, Stanisław; Słoma, Ireneusz
Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji kotłów rusztowych w świetle przepisów ochrony środowiska
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Taler, Jan; Węglowski, Bohdan; Taler, Dawid; Madejski, Paweł; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Sobota, Tomasz; Pilarczyk, Marcin
Determination of start-up curves for a boiler with natural circulation based on the analysis of stress distribution in critical pressure components
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2014
Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Taler, Dawid; Harchut, Piotr
Optymalizacja rozruchu kotła z uwzględnieniem naprężeń cieplnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2014
Słoma, Ireneusz; Łopata, Stanisław
Modernizacje kotłów rusztowych – wybrane prawne i technologiczne [aspekty] oraz przykład z badań kotła do spalania węgla kamiennego i biomasy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Łopata, Stanisław; Kwintowski, Kamil
Ocena wpływu usytuowania czopów pomiarowych pełzania wysokociśnieniowych rurociągów parowych na wyznaczane wartości ich odkształceń trwałych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Łopata, Stanisław; Słoma, Ireneusz; Jonczyk, Łukasz
Modernizacja kotłów rusztowych dla zwiększenia sprawności i poprawy wskaźników emisyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Łopata, Stanisław; Grądziel, Sławomir; Gargula, Marek
Przyrządy do kontroli warunków pracy komór paleniskowych kotłów – II. Pomiary temperatury ścianek rur, prędkości i temperatury czynników, pobór próbek, badanie oddziaływania spalin i zanieczyszczeń
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Łopata, Stanisław; Grądziel, Sławomir; Gargula, Marek
Przyrządy do kontroli warunków pracy komór paleniskowych kotłów – I. Pomiary gęstości strumienia cieplnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Łopata, Stanisław; Gargula, Marek
Izolowanie maszyn i urządzeń energetycznych w aspekcie ochrony środowiska – zagadnienia wybrane
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Łopata, Stanisław
Gorące i zimne zmieszanie wody w źródłach ciepła z kotłami rusztowymi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/