Symulacja w Badaniach i Rozwoju


Wydawca Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej
ISSN 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5


Publikacje w tym tytule: 29
12
następne

Kisielewski, Piotr; Talarek, Przemysław
Badania symulacyjne wybranego węzła komunikacyjnego dużego miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Skórska, Halszka; Sładek, Jerzy
Symulacyjne badanie wpływu interfejsu graficznego typu head-up na percepcję kierowcy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Skowron, Jacek
Modele analityczne kolejowego liniowego hamulca wiroprądowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Mysłek, Adam; Sanecki, Henryk
Optimization of hydraulic crane prototype
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Sanecki, Henryk
Analiza dynamiczna wybranych podzespołów przyłączonych do pudeł pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Ferdek, Urszula
Tłumik hydrauliczny o zmiennej charakterystyce siły tłumienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Górowski, Maciej; Rogacewicz, Tomasz
Symulacja jazdy tramwajem w pierwszym polskim symulatorze tramwaju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Sowa, Andrzej
Efektywność wybranych metod tworzenia testów diagnostycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kuźnar, Małgorzata
Zastosowanie SSN do predykcji zużycia węglowych nakładek odbieraka prądu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gajewska, Teresa
Wpływ logistycznych aspektów obszaru e-commerce na częstotliwość dokonywania zakupów przez internet
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Lorenc, Augustyn; Szkoda, Maciej; Wyraz, Elżbieta
Metody klasyfikacji produktów w magazynie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Lorenc, Augustyn; Kuźnar, Małgorzata
Analiza kosztów ryzyka w transporcie intermodalnym dla systemów lokalizacji i monitorowania parametrów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Prącik, Michał
Modelowanie i identyfikacja oddziaływań dynamicznych w próbie rozciągania przeprowadzanej w ciekłym helu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2013
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Kumaniecka, Anna; Prącik, Michał
Drgania aktywnie sterowanych periodycznych struktur dyskretno-ciągłych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2013
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Furmanik, Kazimierz; Prącik, Michał
Symulacyjne badania ruchu materiału ziarnistego w przesypie przenośnikowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2013
ISSN: 2081-6154
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Grzyb, Andrzej
Wykorzystywanie wyników pomiaru przyspieszeń na korpusach łożysk zestawu kołowego do oceny toru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2012
ISSN: 2081-6154
Skowron, Jacek
Symulacja drgań płozy kolejowego liniowego hamulca wiroprądowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2012
ISSN: 2081-6154
Skowron, Jacek
Hamulce elektromagnetyczne w pojazdach szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2012
ISSN: 2081-6154
Kumaniecka, Anna; Prącik, Michał
Drgania struktur dyskretno-ciągłych poddanych ruchomym układom obciążeń o dwupunktowym kontakcie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2012
ISSN: 2081-6154
Ferdek, Urszula; Łuczko, Jan
Analiza ćwiartkowego modelu zawieszenia pojazdu z tłumikiem hydraulicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Data wydania: 2011
ISSN: 2081-6154

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/