Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials


Wydawca Polskie Towarzystwo Ceramiczne PTCe
ISSN 1505-1269
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 13

Bąk, Wojciech; Dulian, Piotr; Garbarz-Glos, Barbara; Żukowski, Witold; Kajtoch, Czesław
Właściwości dielektryczne materiałów ceramicznych otrzymanych na bazie TiO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2017
ISSN: 1505-1269
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Bojarski, Antoni; Opaliński, Paweł; Przecherski, Piotr
Warunki pracy elementów uszczelniających budowli hydrotechnicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2015
ISSN: 1505-1269
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Radzicki, Krzysztof
Innowacyjne, instrumentalne systemy pomiarowe quasi-3D monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz odkształceń w zaporach i wałach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2015
ISSN: 1505-1269
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Tuleta, Marek
Powierzchniowa redystrybucja sodu w szkłach tlenkowych wywołana wiązką jonów i plazmą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2014
ISSN: 1505-1269
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Burtan, Bożena; Grelowska, Iwona; Wasylak, Jan; Reben, Manuela
Optyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu TeO2−WO3−PbO modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2014
ISSN: 1505-1269
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Tuleta, Marek
Badanie powierzchni materiałów ceramicznych metodą spektrometrii masowej jonów wtórnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2014
ISSN: 1505-1269
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Stryszewska, Teresa
Wpływ pełnego nasycenia wodą na wybrane właściwości fizyko-mechaniczne cegły ceramicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2014
ISSN: 1505-1269
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Tuleta, Marek
Badanie powierzchni szkła wiązką jonów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2013
ISSN: 1505-1269
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Stryszewska, Teresa; Wodnicka, Krystyna
Tekstura i mikrostruktura cegły ceramicznej skażonej jonami chlorkowymi i siarczanowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2013
ISSN: 1505-1269
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Reben, Manuel; Burtan, Bożena
Lantanowce w szkłach chalkogenidkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2012
ISSN: 1505-1269
Stokłosa, Andrzej
Diagramy stężenia defektów punktowych dla tlenków Ni1-δO, Co1-δO, Mn1±δO i Cu2±δO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2012
ISSN: 1505-1269
Tuleta, Marek
Modyfikacja powierzchni szkła float plazmą niskotemperaturową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2010
ISSN: 1505-1269
Ostrowski, Czesław; Czub, Piotr; Pielichowski, Jan
Żywice epoksydowe jako środki zwiększające odporność gipsu na działanie wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials
Data wydania: 2003
ISSN: 1505-1269
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/