Topiarius : studia krajobrazowe


Wariant tytułu Topiarius : studia krajobrazowe : wydanie monograficzne
Wydawca Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Zakład Architektury Krajobrazu
ISSN 2449-9595
e-ISSN 2543-926X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2015)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2015)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 21
12
następne

Wójcik-Popek, Agnieszka; Jaworska, Agata; Kołodziej-Marek, Łucja
Walory widokowe rozwijającego się miasta w polskim systemie planowania przestrzennego. Przykład Rzeszowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Topiarius : studia krajobrazowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2449-9595
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Patoczka, Piotr; Wójcik-Popek, Agnieszka
From editorial board
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Topiarius : studia krajobrazowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2543-926X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Wójcik-Popek, Agnieszka
Garden festivals in Bolestraszyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Topiarius : studia krajobrazowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2543-926X
Kania, Olga Dagmara
City of the bishops of Kraków. The preserved traces of the history of Sławków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Topiarius : studia krajobrazowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2449-9595
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Łabuz, Rita
The area of Kossak Square – a public space at the Młynówka Królewska Mill Race – in the context of its historic, cultural and natural assets
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Topiarius : studia krajobrazowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2543-926X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Furlepa, Ewa
Zachowanie walorów krajobrazowych okolic Komarowa – ochrona tożsamości krajobrazu wiejskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Czarny-Piotrowska, Joanna
Stracona szansa wzorcowych mieszkaniowych osiedli robotniczych dawnych zakładów przemysłu cukrowniczego – na wybranych przykładach miasteczek i wsi w Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ozimek, Agnieszka
Wirtualny ogród – o komputerowym modelowaniu i wizualizacji drzew
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kuc, Sabina
Wystawy BUGA – sposób na budowanie krajobrazu Polski
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zachariasz, Agata
Dlaczego warto ocalić dwór w krajobrazie. O ochronie założeń dworskich i pałacowych na wybranych przykładach z Polski południowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Porada, Karolina
Kopce w krajobrazie Krakowa i okolic
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Wójcik, Agnieszka; Gajdek, Agata
Zespoły dworsko-parkowe po 1945 roku. Wpływ zmian społeczno-gospodarczych na kompozycję parku na Zalesiu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Topiarius : studia krajobrazowe
Data wydania: 2016
ISSN: 2449-9595
Lista MNiSW/MEiN: nie
Zieliński, Miłosz
Odrębność i tożsamość przestrzeni publicznej jako wartość dla lokalnej społeczności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Łaś, Jan
Drewno w architekturze i krajobrazie Podhala
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Topiarius : studia krajobrazowe
Data wydania: 2016
ISSN: 2449-9595
Lista MNiSW/MEiN: nie

XIX Forum Architektury Krajobrazu
Typ: materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2016
Porada, Karolina
Znaczenie wielkogabarytowych obiektów sztuki ulicy (street art) dla obrazu miasta na przykładzie analizy murali w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Topiarius : studia krajobrazowe
Data wydania: 2016
ISSN: 2449-9595
Lista MNiSW/MEiN: nie
Mełges, Hubert
Szkodnictwo architektoniczne w krajobrazach wsi i małych miast na przykładzie Polski południowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Topiarius : studia krajobrazowe
Data wydania: 2016
ISSN: 2449-9595
Lista MNiSW/MEiN: nie
Mełges, Małgorzata; Mełges, Hubert
Wieże i sygnaturki kościelne jako dominanty i akcenty krajobrazowe. Zagadnienia ich ochrony, pielęgnacji i remontów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Topiarius : studia krajobrazowe
Data wydania: 2016
ISSN: 2449-9595
Lista MNiSW/MEiN: nie
Wójcik, Agnieszka
Widoki zapożyczone w zabytkowych ogrodach rezydencjonalnych – problematyka ochrony
typ: RPK-artykuł
Kołodziejczyk, Katarzyna
Art and place : site-specific art of the Americas
Typ: recenzja
Data wydania: 2015
Lista MNiSW/MEiN: nie

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/