Annały Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu


Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2016)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2016)


Publikacje w tym tytule: 10

Bauer, Marek; Kisielewski, Piotr
Analiza czasu trwania pieszych etapów podróży różnymi środkami transportu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Rudnicki, Andrzej
Wybrane uwarunkowania dla sieci dróg i ulic w planowaniu ruchu miejskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Starowicz, Wiesław; Nosal Hoy, Katarzyna
Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bauer, Marek; Szarata, Andrzej
KBR marzeń, czyli NSP 2021 w służbie planowania systemów transportowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Drabicki, Arkadiusz; Szarata, Andrzej; Kucharski, Rafał
Modelowanie skutków zjawiska wzbudzenia (tłumienia) ruchu w analizach efektywności miejskich inwestycji drogowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Starowicz, Wiesław
Nowa polityka transportowa miasta Krakowa na lata 2016-2025 w duchu koncepcji SUMP
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Naumov, Vitalii; Dźwigoń, Wiesław
Ustalenie optymalnej liczby pojazdów na podstawie zorientowanego obiektowo modelu linii autobusowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Drabicki, Arkadiusz; Kucharski, Rafał; Szarata, Andrzej
Zjawisko bus bunching w transporcie zbiorowym i jego odwzorowanie symulacyjne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Rudnicki, Andrzej
Zasady planowania obejść drogowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Duda-Wiertel, Urszula; Nosal, Katarzyna; Solecka, Katarzyna
Analiza zachowań komunikacyjnych mieszkańców obszaru Regio-Mob oraz jego dostępności transportowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/