Open Engineering


Wydawca De Gruyter
e-ISSN 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 11 (od 2015)
11 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Klasyfikacja ASJC 2202 Engineering: Aerospace Engineering
2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
2210 Engineering: Mechanical Engineering
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 18

Chwalik-Pilszyk, Gabriela; Ziemiański, Daniel; Kozień, Marek S.
Experimental investigations on transmission of whole body vibration to the wheelchair user's body
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2022
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.7
Ścisło, Łukasz; Łacny, Łukasz; Guinchard, Michael
COVID-19 lockdown impact on CERN seismic station ambient noise levels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kot, Adam; Łatas, Waldemar
Experimental and theoretical investigation of CVT rubber belt vibrations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ferdek, Urszula; Dukała, Melania
Experimental analysis of nonlinear characteristics of absorbers with wire rope isolators
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chwalik-Pilszyk, Gabriela; Dziechciowski, Zygmunt; Kromka-Szydek, Magdalena; Kozień, Marek S.
Experimental identification of the subjective reception of external stimuli during wheelchair driving
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czyczuła, Włodzimierz; Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota; Urbanek, Małgorzata
New approach to analysis of railway track dynamics – rail head vibrations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Konieczny, Mariusz; Felkowski, Łukasz
Thermal-strength analysis of a cross-flow heat exchanger and its design improvement
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gaca, Stanislaw; Franek, Lukasz
Pedestrian fatality risk as a function of tram impact speed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Maslak, Mariusz; Siudut, Janusz
Corrosion rate measurement for steel sheets of a fuel tank shell being in service
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Śladowski, Grzegorz; Sroka, Bartłomiej
Construction work cost and duration analysis with the use of agent-based modelling and simulation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kafel, Katarzyna; Juszczyk, Michał; Buda, Piotr
Technical analysis of the renovation works of the wooden palace floors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Korzekwa, Joanna; Fal, Michał; Gądek-Moszczak, Aneta
DOE application for analysis of tribological properties of the Al2O3/IF-WS2 surface layers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip
Analysis of tender procedure phases parameters for railroad construction works
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Analysis of renewable energy use in single-family housing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kafel, Katarzyna; Leśniak, Agnieszka; Zima, Krzysztof
Multicriteria comparative analysis of pillars strengthening of the historic building
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Plebankiewicz, Edyta; Wieczorek, Damian
Multidimensional sensitivity study of the fuzzy risk assessment module in the life cycle of building objects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Sroka, Bartłomiej
Planning repetitive construction projects considering technological constraints
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz; Kania, Ewelina
Structural analysis of conditions determining the selection of construction technology for structures in the centres of urban agglomerations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/