Case Studies in Construction Materials


Wydawca Elsevier
ISSN 2214-5095
Impact Factor dla czasopisma 3.328 (od 2020)
Lista MNiSW tak (od 2019)
nie (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 100 (od 2019)
1 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2501 Materials Science: Materials Science (miscellaneous)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Ahmad, Waqas; Ahmad, Ayaz; Ostrowski, Krzysztof Adam; Aslam, Fahid; Joyklad, Panuwat; Zajdel, Paulina
Sustainable approach of using sugarcane bagasse ash in cement-based composites: a systematic review
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Case Studies in Construction Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 2214-5095
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.328
Ahmad, Waqas; Ahmad, Ayaz; Ostrowski, Krzysztof Adam; Aslam, Fahid; Joyklad, Panuwat
A scientometric review of waste material utilization in concrete for sustainable construction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Case Studies in Construction Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 2214-5095
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.328
Burghardt, Tomasz E.; Babić, Darko; Pashkevich, Anton
Performance and environmental assessment of prefabricated retroreflective spots for road marking
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Case Studies in Construction Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 2214-5095
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.328
Blazy, Julia; Blazy, Rafał
Polypropylene fiber reinforced concrete and its application in creating architectural forms of public spaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Case Studies in Construction Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 2214-5095
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.328
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burghardt, Tomasz E.; Maki, Erik; Pashkevich, Anton
Yellow thermoplastic road markings with high retroreflectivity : demonstration study in Texas
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Case Studies in Construction Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 2214-5095
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.328
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/