Synteza i badanie właściwości bioaktywnych nanokompozytów chitozanowych o właściwościach półprzewodzących przetwarzanych technologią druku 3D


Numer umowy UMO-2017/26/D/ST8/00979
Rodzaj projektu Sonata
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Szajna, Ernest; Matýsek, Dalibor; Bogdał, Dariusz
Development of stimuli-responsive chitosan/ZnO NPs transdermal systems for controlled cannabidiol delivery
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Janus, Łukasz; Radwan-Pragłowska, Julia
Advanced biomaterials with semiconductive properties based on fungal chitosan
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Matýsek, Dalibor
Hybrid bilayer PLA/chitosan nanofibrous scaffolds doped with ZnO, Fe3O4, and Au nanoparticles with bioactive properties for skin tissue engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Matysek, Dalibor
ZnO nanorods functionalized with chitosan hydrogels crosslinked with azelaic acid for transdermal drug delivery
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces
Data wydania: 2020
ISSN: 0927-7765
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 5.268
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/