Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis


Numer umowy LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018 (decyzja nr 179/L-9/2017)
Rodzaj projektu Lider
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 6

Bialik-Wąs, Katarzyna; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Barczewski, Mateusz; Malarz, Katarzyna; Mrozek-Wilczkiewicz, Anna
Advanced SA/PVA-based hydrogel matrices with prolonged release of Aloe vera as promising wound dressings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Science and Engineering. C, Materials for Biological Applications
Data wydania: 2021
ISSN: 0928-4931
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 7.328
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bialik-Wąs, Katarzyna; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara ; Majka, Tomasz M.
Alginate/PVA-based hydrogel matrices with Echinacea purpurea extract as a new approach to dermal wound healing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2021
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.604
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malina, Dagmara; Królicka, Ewelina; Bialik-Wąs, Katarzyna; Pluta, Klaudia
Preparation and characterization of bio-hybrid hydrogel materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2020
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Majka, Tomasz M.; Bialik-Wąs, Katarzyna
Wpływ poli(alkoholu winylowego) na właściwości fizykochemiczne i strukturalne hydrożeli alginianowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Pluta, Klaudia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Malina, Dagmara; Barczewski, Mateusz
Otrzymywanie i charakterystyka materiałów hydrożelowych na bazie algianianu sodu i poli(alkoholu winylowego)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Bialik-Wąs, Katarzyna; Marchewka, Kamila; Pielichowski, Krzysztof
Synteza i charakterystyka termoczułych mikro/nanonośników polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/