International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0091-4037
e-ISSN 1563-535X
Impact Factor dla czasopisma 1.865 (od 2012)
2.784 (od 2013)
3.568 (od 2014)
1.667 (od 2015)
1.515 (od 2016)
2.127 (od 2017)
2.263 (od 2018)
1.982 (od 2019)
2.604 (od 2020)
3.221 (od 2021)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2014)
20 (od 2016)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1602 Chemistry: Analytical Chemistry
2507 Materials Science: Polymers and Plastics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 8

Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tomala, Agnieszka Maria; López, Cristina Domínguez; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
Polymer-ceramic biocomposites based on PVP/histidine/hydroxyapatite for hard tissue engineering applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2021
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.221
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Tyliszczak, Bożena
Hydroxyapatite powders prepared using two different methods as modifying agents of PVP/collagen composites designed for biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2021
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.221
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bialik-Wąs, Katarzyna; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara ; Majka, Tomasz M.
Alginate/PVA-based hydrogel matrices with Echinacea purpurea extract as a new approach to dermal wound healing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2021
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.221
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Janus, Łukasz; Bogdał, Dariusz; Matysek, Dalibor; Čablik, Vladimir
Microwave-assisted synthesis and characterization of antibacterial O-crosslinked chitosan hydrogels doped with TiO2 nanoparticles for skin regeneration
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bialik-Wąs, Katarzyna; Pielichowski, Krzysztof
Bio-hybrid acrylic hydrogels containing metronidazole – loaded poly(acrylic acid-co-methyl methacrylate) nanoparticles and Aloe vera as natural healing agent
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Bogucki, Rafał; Olejnik, Ewa; Kinasiewicz, Joanna; Głąb, Magdalena
Hydrogels containing caffeine and based on Beetosan® - proecological chitosan - preparation, characterization, and in vitro cytotoxicity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Kitala, Diana; Janus, Łukasz; Klama-Baryła, Agnieszka; Łabuś, Wojciech; Tomanek, Ewa; Glik, Justyna; Matysek, Dalibor; Bogdał, Dariusz; Kawecki, Marek
Microwave-assisted synthesis and characterization of bioactive chitosan scaffolds doped with Au nanoparticles for mesenchymal stem cells culture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Synthesis, characterization, and in vitro cytotoxicity of chitosan hydrogels containing nanogold
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/