Modele i algorytmy dla potrzeby sterowania i diagnostyki układów przetwarzania energii


Numer umowy E-2/568/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 12

Jaraczewski, Marcin ; Mielnik, Ryszard ; Gębarowski, Tomasz ; Sułowicz, Maciej
Low-frequency signal sampling method implemented in a PLC controller dedicated to applications in the monitoring of selected electrical devices
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Electronics
Data wydania: 2021
ISSN: 2079-9292
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.69
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Borkowski, Dariusz; Majdak, Marek
Small hydropower plants with variable speed operation—an optimal operation curve determination
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energies
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1073
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.004
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczyk, Tadeusz; Jaraczewski, Marcin
Application of discrete differential operators of periodic functions to solve 1D boundary-value problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: COMPEL
Data wydania: 2020
ISSN: 0332-1649
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.755
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Ławrowski, Zbigniew; Guziec, Krzysztof
Metoda wyznaczania momentu obciążenia silnika indukcyjnego na stanowisku pracy poprzez pomiar strumienia poosiowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Napędy i Sterowanie
Data wydania: 2019
ISSN: 1507-7764
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Sobczyk, Tadeusz J.; Sułowicz, Maciej; Tulicki, Jarosław
Influence of winding’s active parts on Axial flux in AC machines
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczyk, Tadeusz J.; Tulicki, Jarosław; Weinreb, Konrad; Mielnik, Ryszard; Sułowicz, Maciej
Characteristic features of rotor bar current frequency spectrum in cage induction machine with inner faults
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczyk, Tadeusz J.; Tulicki, Jarosław; Gębarowski, Tomasz; Maciołek, Wacław; Sułowicz, Maciej
Influence of alternating torque component on the possibility of induction machine inner asymmetry detection
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rzecki, Krzysztof; Wójcik, Bartosz; Baran, Mateusz; Sułowicz, Maciej
Squirrel-cage induction motor malfunction detection using computational intelligence methods
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Warzecha, Adam; Dominik Rudek; Wegiel, Tomasz
Design and modeling of switched reluctance motor for scooter application
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Borkowski, Dariusz; Węgiel, Michał; Ocłoń, Paweł; Węgiel, Tomasz
CFD model and experimental verification of water turbine integrated with electrical generator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energy
Data wydania: 2019
ISSN: 0360-5442
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.082
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kruk, Dawid; Sulowicz, Maciej
AHRS based anti-sway tower crane controller
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Ławrowski, Zbigniew; Guziec, Krzysztof
Bezkontaktowe wyznaczanie momentu obciążenia silnika indukcyjnego na stanowisku pracy w energetyce w oparciu o pomiar strumienia poosiowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Maszyny Elektryczne
Data wydania: 2019
ISSN: 2084-5618
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/