Politechnika Wrocławska


Wariant nazwy wydawcy Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Wrocław University of Science and Technology
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 39
12
następne

Peret, Patryk
Numeryczna analiza ładowania zbiornika gorącej wody o pojemności cieplnej 75 MWh
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Granda, Mariusz
Modelowanie numeryczne układu rura w rurze wykorzystywanego do chłodzenia rurociągu pary o parametrach ultranadkrytycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Generowicz, Natalia
Analiza instalacji opartej na pracy pompy ciepła wspomaganej przez ogniwa PVT i kolektory słoneczne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Trojan, Marcin; Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Granda, Mariusz
Modelowanie CFD zasobnika ze stratyfikacją temperatury
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Böhm, Aleksander
Krajobrazowe skutki "kulturyzacji" w planowaniu przestrzennym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Myczkowski, Zbigniew
Program ochrony krajobrazu kulturowego Polski. Krajobrazy niezwykłe – krajobrazy ginące
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kwiatkowski, Krzysztof
Dilemmas of the development of the contemporary habitat. Renaturalisation or crossing the boundaries of biology by man
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Lasiewicz-Sych, Angelika; Żyła, Michał
A participatory and generative model of social housing
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kowalska, Kamila
Średniowieczny rynek we współczesnej rzeczywistości – analiza struktury na przykładzie wybranych miast małopolski
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stec, Małgorzata; Tobiasz, Joanna
Bulwar Lotników Alianckich jako nowa przestrzeń publiczna Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sykta, Izabela
Rzeka – Expo – Miasto. Na drodze do przywracania rzek miastom i kreowania lepszych miast
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Urbańska, Marta A.
Najnowsze realizacje polskie w kontekście historycznym – ochrona wartości przez architekturę decorum
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Lenartowicz, Krzysztof
Naturally formed architecture overview of the design theory
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Schneider-Skalska, Grażyna
The elements of nature in a housing environment as a guarantee of well-being, identification and safety
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Doulkas, Harry; Dyrka, Weronika; Grekhnyova, Ekaterina; Ilic, Aleksandra; Porada, Adrian; Swatton, Ben; Trochanowska, Kamila; Vajovic, Margita; Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
WE – West End. Connect – Live – Create
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Clausen, Sebastian; Ignatova, Anastasia; Premo Zungu, Lwazi; Rakovic, Milica; Silva, Amanda; Kania, Olga; Grabowska, Marta; Dmochowski, Tymon
Healthy way to development
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mayer-Wydra, Magdalena; Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
New city district : a dream or a necessity?
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Lasiewicz-Sych, Angelika; Bać, Anna; Blada, Magdalena; Gibała, Paulina; Hałabuz, Urszula; Januszewski, Wojciech; Wądołowska, Iwona
Grupa II – Ciemny jasny miś
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Paprzyca, Krystyna
Forming a new quality of housing environment in 19th c. Housing complexes in Holland
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Schneider-Skalska, Grażyna
Elementy natury w środowisku mieszkaniowym jako gwarancja dobrego samopoczucia, identyfikacji i bezpieczeństwa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/