Ochrona Zabytków


Wariant tytułu Protection of Historical Monuments
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247
Skrót Ochr. Zabyt.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
3 (od 2013)
5 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 279
poprzednie
1234567891011 ... 14
następne

Pruszyński, Jan P.
Głos w sprawie ustawy o narodowym funduszu rewaloryzacji zabytków Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Łotysz, Andrzej
Architektoniczna odnowa zamku królewskiego na Wawelu 1905-1985
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985

Profesor Władysław Ślesiński laureatem nagrody Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Białkiewicz, Andrzej
Przyczynek do biografii Bogdana Tretera
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Białkiewicz, Andrzej
Przyczynek do biografii Bogdana Tretera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Zabytków
Data wydania: 1985
ISSN: 0029-8247
Pasicka-Szpor, Joanna
Krosna malarskie jako element datujący obrazy olejne Piotra Michałowskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1983
Walczy, Łukasz
Krakowski ołtarz Wita Stwosza i jego losy
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1983
Skwaryczewski, Andrzej
Problematyka robót konserwatorskich na przykładzie kamieniczek przy ul. Floriańskiej w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1983
Ślesiński, Władysław
Szkolnictwo konserwatorskie w Polsce : dorobek, stan obecny, kierunki rozwoju
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1982
Ślesiński, Marek K.
Mgr Lucyna Rudek (1952-1981)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1982
Pawłowska, Krystyna
"Ochrona przyrody i ochrona zabytków - konflikt czy współdziałanie?" - sesja naukowa w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1982
Rejduch-Samkowa, Izabela; Samek, Jan
Problemy inwentaryzacji zabytków w dużych zespołach miejskich na przykładzie "Katalogu zabytków miasta Krakowa"
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1982
Sawa-Sroczyńska, Bogumiła
Mieczysław Ludwik Potocki - konserwator zabytków Galicji i historyk Zamościa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1981
l. k.
Programy i realizacje prac konserwatorskich - seminarium w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1981
Żaryn, Aleksandra
Piętnastolecie ICOMOS - kolokwium naukowe w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1981
Gryglewicz, Ewa
Technika i technologia laki europejskiej na podstawie badań fizycznych i chemicznych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Rudek, Lucyna
Technika i technologia średniowiecznych rysunków i pisma na pergaminie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Karłowska-Kamzowa, Alicja; Domasłowski, Jerzy; Kornecki, Marian; Małkiewiczówna, Helena
Gotyckie malowidła ścienne w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych w latach 1974-1979
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Beiersdorf, Zbigniew; Kleszczyńska, Barbara; Krasnowolski, Bogusław
Pogląd stowarzyszeń twórczych na sprawy ochrony zabytków Krakowa przedłożony Prezydentowi Miasta Krakowa, Kraków 1980
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Wiczyńska, Leonarda
Technika i technologia dzieł współczesnych malarzy krakowskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980

poprzednie
1234567891011 ... 14
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/