Ochrona Zabytków


Wariant tytułu Protection of Historical Monuments
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247
Skrót Ochr. Zabyt.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
3 (od 2013)
5 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 279
poprzednie
12345678910 ... 14
następne

Medwecka, Zofia
Katedra Konserwacji Malowideł Sztalugowych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1990
Zalewski, Władysław
Katedra Konserwacji Malowideł Ściennych i Rzeźby Architektonicznej (1966-1990)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1990
Dayczak-Domanasiewicz, Maria
Krótki zarys dziejów Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1950-1990)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1990
Dobek, Jerzy
Konserwacja obrazu Matki Boskiej Pocieszenia z kościoła Św. Benedykta w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1990
Kalinowski, Lech
Józef Edward Dudkiewicz (1903-1968)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1990
Zalewski, Władysław; Gadomski, Jerzy
Aleksandra Bogdanowska (1932-1989)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1989
Mitka, Aleksander
1 - Zastosowanie przenośnej aparatury niskociśnieniowej do transferowania malowideł ściennych. 2 - Nadstawka niskociśnieniowa do stołu próżniowego. 3 - Zastosowanie ramy siatkowej do prac z miniaturowym aparatem niskociśnieniowym
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1989
Mitka, Isabelle
Rozwój techniki niskociśnieniowej stosowanej w konserwacji dzieł sztuki
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1989
Stępień, Piotr
Konserwacja reliktów murów Zamku Wawelskiego (prace w latach 1986-1988)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1989
Kornecki, Marian
Ochrona i konserwacja zabytków ruchomych w dawnym województwie krakowskim w latach 1945-1975
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1989
Majewski, Mieczysław; Marzec, Maria
Przebieg konserwacji portalu Berrecciego na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1989
Biedrońska-Słotowa, Beata; Faust, Jadwiga
Konserwacja wschodniego namiotu z XVII w. ze Zbiorów Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Faust, Jadwiga
Konserwacja gruntowna a zabezpieczająca (na przykładzie dwóch kompletów ubiorów liturgicznych z XVI w.)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Łącki, Jerzy
Konserwacja Teatru im. Julisza Słowackiego w Krakowie - problemy konstrukcyjno - budowlane
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Czapczyńska, Danuta
Dlaczego giną świeckie witraże w Krakowie?
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Górska, Hanna
Wieża Zygmuntowska Katedry Wawelskiej i jej restauracja pod koniec XIX w.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Stępień, Piotr
Konserwacja kamiennego detalu architektonicznego Zamku na Wawelu. Prace w latach 1984-1986
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1987
Lenard, Barbara
Gerard Ciołek - w dwudziestą rocznicę śmierci
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Samek, Jan
W obronie zabytkowych pieców i kafli z drugiej połowy XIX i XX wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Kasprzyk, Witold
Kamienny krucyfiks Wita Stwosza w świetle ostatnich badań konserwatorskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986

poprzednie
12345678910 ... 14
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/