Ochrona Zabytków


Wariant tytułu Protection of Historical Monuments
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247
Skrót Ochr. Zabyt.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
3 (od 2013)
5 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 279
poprzednie
12345678 ... 14
następne

Smoleńska, Anna; Rembiś, Marek
Zmiany mikrostrukturalne wapieni jurajskich, użytych w wybranych obiektach zabytkowych, jako efekt antropogenicznych zanieczyszczeń atmosfery
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1999
Bogdanowski, Janusz
Kulturowy krajobraz zabytkowy i problemy jego ochrony
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Zabytków
Data wydania: 1998
Dyba, Olga
Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, z. 1-7, 1994-1997 [...]
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 1998
Publikacja recenzowana: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego. Kraków, 1994-1997, z. 1-7
Ciechańska, Marzenna; Charytoniuk, Józef
Kilka uwag o kołtrynach, ich technologii i konserwacji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1997
Dobosz, Piotr
Zabytki w polskiej fotografii lotniczej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1997
Rosa, Halina; Bogacz-Walska, Monika
Konserwacja kurdybanów w krakowskim warsztacie Wacława Szymborskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Stępień, Piotr
Wawelska rocznica
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1996
Paździor, Marian
Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, z. I-IV, Kraków, 1994-1996 [...]
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 1996
Publikacja recenzowana: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego. Kraków, 1994-1996, z. I-IV
Kadłuczka, Andrzej
Władysław Olgierd Ślesiński (1929-1995)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Karaszkiewicz, Paweł; Heine, Lesław
Średniowieczne witraże z Kościoła Mariackiego w Krakowie - problemy konserwatorskie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Weber, Johannes; Kozłowski, Roman
Niszczenie i konserwacja średniowiecznych wątków ceglano - wapiennych w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Płuska, Ireneusz; Paciorek, Marian; Kozieł, Krystyn
Konserwacja ceglanych fasad gotyckiego kościoła św. Marka w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Stępień, Piotr
Problemy konserwatorskie rezerwatów archeologiczno - architektonicznych Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Pianowski, Zbigniew
O sposobach zabezpieczania oraz ekspozycji reliktów architektury średniowiecznej odsłoniętych w trakcie wykopalisk na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Kadłuczka, Andrzej
Relikty monumentalnej zabudowy Rynku Krakowskiego - ocena stanu zachowania i możliwości ekspozycji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Kuśnierz, Kazimierz
A. Kadłuczka, Teatr Miejski im. J. Słowackiego w Krakowie. Restauracja i modernizacja w latach 1988-1993 [...]
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 1995
Publikacja recenzowana: Teatr Miejski im. J. Słowackiego w Krakowie. Restauracja i modernizacja w latach 1988-1993 / A. Kadłuczka. Kraków, 1993
Majka, Maria
Ochrona zabytkowych parków i ogrodów w województwie krakowskim - przykłady realizacji konserwatorskich z lat 1984-1994
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Stępień, Piotr
Konserwacja portali gotycko - renesansowych we wnętrzach Zamku na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1995
Dobosz, Piotr; Gaczoł, Andrzej
80-ta rocznica utworzenia Krajowego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Zabytków
Data wydania: 1994
ISSN: 0029-8247
Zawadzki, Jarosław
Zygmunt Gawlik - architekt, artysta, konserwator
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994

poprzednie
12345678 ... 14
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/