Ochrona Zabytków


Wariant tytułu Protection of Historical Monuments
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247
Skrót Ochr. Zabyt.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
3 (od 2013)
5 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 279
poprzednie
123456789 ... 14
następne

Malinowska, Zofia; Malinowski, Paweł; Rączka, Jan W.
Dwór w Jankówce pod Krakowem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Zabytków
Data wydania: 1994
Dobosz, Piotr; Gaczoł, Andrzej
80-ta rocznica utworzenia Krajowego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Marszałek, Mariola
Mineralogiczno - petrograficzne metody badań podatności na niszczenie zabytkowej architektury kamiennej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Stępień, Piotr; Kozłowski, Roman
Zastosowanie tynków szerokoporowatych do konserwacji zasolonych murów na przykładzie sieni wjazdowej zamku na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1994
Stępień, Piotr; Kozłowski, Roman; Magiera, Janusz
Problemy konserwacji obiektów architektonicznych z dolomitu na przykładzie barokowych bram w ogrodzeniu Katedry Wawelskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1993
Gaczoł, Andrzej
Z dziejów konserwacji zabytków na terenie Wieliczki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Zabytków
Data wydania: 1992
ISSN: 0029-8247
Paciorek, Marian
Zastosowanie tomografii komputerowej do badania rozmieszczenia i udziału tworzywa w drewnie impregnowanym strukturalnie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992
Niedzielska, Maria
Konserwacja rzeźby "Król Kazimierz Wielki" z Muzeum UJ
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992
Walczy, Łukasz
"Aresztowanie" ołtarza Wita Stwosza. Wystawa na Wawelu 1949-1957
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1992
Majewski, Mieczysław
Konserwacja sarkofagów etruskich ze zbiorów Czartoryskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1991
Krzyżanowski, Lech
Konserwacja zabytków u progu XXI wieku, Kraków, 21-24 października 1990 r.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1991
Bogdanowski, Janusz
Spuścizna historyczna a społeczeństwo
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Zabytków
Data wydania: 1991
Kalicińska, Magdalena
Historia i program nauczania dokumentacji konserwatorskiej malowideł ściennych na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP w latach 1950-1989
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1991
Ostaszewska, Maria
Negatyw - odlew powierzchni malowidła ściennego (ze studiów nad utrzymaniem nierównej powierzchni tynku w transferze malowidła ściennego)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1991
Guzik, Andrzej
Badania poszukiwawcze polichromii ściennych w budynku przy placu Mariackim nr 3 w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1991
Stępień, Piotr
Konserwacja reliktów rotundy Św. Św. Feliksa i Adaukta na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1991
Borowiejska-Birkenmajerowa, Maria
Stefan Świszczowski (1903-1989)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1990
Przyłęcki, Mirosław
Wspomnienie o Marcinie Bukowskim (1902-1987)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1990
Ligęza, Maria
Zakład Fizyki i Chemii
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1990
Nykiel, Józef
Katedra Technologii i Technik Konserwatorskich Dzieł Sztuki
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1990

poprzednie
123456789 ... 14
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/